Greenvis engineering

Warmtestad Groningen

In het jaar 2035 wil de stad Groningen energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen heeft de gemeente samen met Waterbedrijf Groningen het warmtebedrijf WarmteStad Groningen opgericht.

In de stad liggen grote kansen om de CO2-uitstoot via het energiespoor warmte, sterk in te perken. Op het Zernike-terrein is een geothermiebron beoogd die 10.000 huishoudens van duurzame warmte kan voorzien tegen een redelijke prijs.

WarmteStad Groningen heeft Greenvis gevraagd om het systeemconcept voor het warmtenetwerk in Noordwest- Groningen te bedenken en dat uit te werken in een begroting. Daarbij is onder andere gekeken naar de toepassing van twinleidingen en het leggen van leidingen in een nieuwe ecologische oever.

Werkzaamheden Greenvis

De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht:

  • Basisontwerp;
  • Tracébepaling;
  • Dimensionering;
  • Second opinion;
  • Begroting.

Op basis van het resultaat heeft de gemeenteraad besloten verder te gaan met de ontwikkeling van geothermie en het bijbehorende warmtenet.


Aan dit project hebben o.a. meegewerkt:

Rik Koppelaar

Directeur