Open regionaal energiesysteem (ORES) voor de gemeenten in de Leidsche regio

De nieuwbouw woningen in De Krijgsman, fase 1, zijn nog met aardgasketels opgeleverd. De bewoners en de gemeente Gooise Meren hebben de sterke wens om deze woningen snel aardgasvrij te maken. Aangezien de isolatie en ventilatie van de woningen al goed op orde zijn, ligt de hoofdvraag bij de warmtebron en de benodigde installatie. Uit eerdere trajecten zijn twee warmtenet varianten voor De Krijgsman als kansrijk naar voren gekomen: warmte uit oppervlaktewater (TEO) en een buurtenergiesysteem (BES).

In deze analyse zullen we deze varianten afzetten tegenover individuele warmtepompen en het aardgas referentie scenario. Dit doen we op gebied van nationale kosten, gebruikerskosten en duurzaamheid.

De projectaanpak

Greenvis begeleidde de gemeenten als technisch partner. Zij stelde verschillende scenario’s op en maakte deze vergelijkbaar in termen van kosten, maatschappelijke inpakt en duurzaamheid. Hiervoor werd het ontwerp van verschillende systemen uitgewerkt en begroot. Vervolgens werd dit gemodelleerd in de Design toolkit van Warmingup, om het ontwerp verder te optimaliseren. Gedurende het traject zijn ontwerpen gefinetuned en geoptimaliseerd in overleg met de gemeenten. Een klankbord groep van stakeholders is bovendien betrokken om te reflecteren op resultaten (o.a. EBN, Vattenfall, WLQ+, Uniper..)

Advies en vervolg vraagstukken

De keuze voor ORES is vanuit technisch-economisch perspectief en duurzaamheid beter dan de ontwikkeling van lokale warmtesystemen. Dit advies is gepresenteerd aan gemeenten en heeft bestuurders gesterkt in het voortzetten van deze ontwikkeling. 

De studie wierp bovendien licht op nieuwe vraagstukken:

  • Om nú stappen te zetten is het nodig om een governance-en tariefstructuur en groeistrategie van het systeem te bepalen, met zekerheden op dit gebied kunnen partijen zich werkelijk committeren. 
  • Kosten en investeringen verschillen sterk over de clusters, het is de vraag of en in welke mate samenwerkende gemeenten dit kunnen/willen socialiseren over het gebied. 

Vervolgvragen

  • Welke organisatievorm past bij dit regionale warmtenet? Is het wenselijk om een netwerkbedrijf die het ORES-transportnet beheert aan te wijzen, los van een of meerdere lokale warmteaanbieders? 
  • Welke rol willen gemeenten in de ontwikkelingen spelen? Is het logisch om één (publieke) partij aan te wijzen om deze ontwikkeling te trekken? 
  • Hoe willen partijen omgaan met verschillen in kosten maar ook risico’s tussen clusters? Is het logisch om kosten te socialiseren en zo ja vallen hier bijvoorbeeld ook distributiesystemen onder die sterk verschillen per cluster én erg bepalend zijn?

Aan dit project hebben o.a. meegewerkt:

Thijs de Booij

Algemeen directeur