Greenvis consultancy Greenvis detachering
Social Engineering

Social engineering

Onze missie is om duurzame warmte beschikbaar te maken voor iedereen. Daarvoor bedenken en creëren we aardgasvrije oplossingen. Technisch gezien begrijpen we steeds beter hoe we dit moeten organiseren. Echter worden bewoners, de gebruikers waar we het voor doen, nog nauwelijks betrokken bij deze duurzame gebiedsontwikkeling. Dus zijn er mensen voor nodig die snappen hoe sociale verandering teweeg gebracht wordt en die tegelijkertijd verstand hebben van haalbare oplossingen.

Dat zijn Social Engineers: professionals die zich bezighouden met het onderzoeken en vormen van de sociale context waarin duurzame warmte een rol krijgt. Greenvis is uniek in het leggen van de verbinding tussen deze sociale context en de praktische en ook technische haalbaarheid van duurzame warmte.

Social Engineering leidt op twee manieren tot hetzelfde doel: het gebruik van duurzame warmte stimuleren. Allereerst door bottom-up vanuit de sociale context een buurtcreatieproces te starten waarmee de eisen die bewoners aan duurzame warmte stellen, worden verwoord. Daarnaast door bewoners te stimuleren en bewust te maken van een toekomst zonder aardgas en van de huidige mogelijkheden om daar mee aan de slag te gaan, oftewel wat zijn de praktisch haalbare opties voor duurzame warmte ontwikkeling in hun wijk.

Met Social Engineering vertaalt Greenvis regionale plannen en doelstellingen naar lokale, concrete kansen (waarbij sociaal draagvlak centraal staat) om deze kansen vervolgens ook optimaal te benutten. Door de sociale context op wijkniveau in kaart te brengen kunnen sociale hotspots gedefinieerd worden: waar is sociaal draagvlak, waar zit de energie en waar niet? Het vervolgens koppelen van sociale én technische potentie: dat is de kracht van Social Engineering. Via dit gecombineerde traject kan een warmte ontwikkelingsatlas gecombineerd worden met een sociale-contextkaart. Deze combinatie onthult waar een gemeente snel en concreet aan de slag kan met het creëren van aardgasvrije wijken. Social Engineering stopt niet bij het afleveren van een dergelijke kaart, maar pakt de gedefinieerde kansen ook actief op om zo te komen tot aardgasvrije oplossingen: gedreven vanuit de bewoners, aangevuld met ondernemers en gemeente.


Voor meer informatie over social engineering:

neem contact op met
jessica.rietveld@greenvis.nl
of bel met 06 - 15514178.