Greenvis engineering

Engineering

Kansen voor duurzame warmte verkennen en je warmtenetten ontwerpen of optimaliseren. Dát is de ambitie van de engineers bij Greenvis.

Bij warmtetrajecten kunnen wij in elke fase van waarde zijn: van eerste idee tot exploitatie. Daarbij combineren we innovatieve inzichten met de ervaring uit onze projecten. Onze zelfontwikkelde Greenvis software en tools stellen ons in staat om op inzichtelijke wijze het systeem van opwek, distributie en levering vorm te geven. Hiermee kunnen wij een cruciale rol spelen bij het ontwerp van collectieve warmteoplossingen in Nederland.

Hieronder vindt u een overzicht van wat wij op het gebied van engineering aanbieden:

Gebieds- en haalbaarheidsstudies

 • Warmtevraagbepaling gebied
 • Inventarisatie beschikbare warmtebronnen
 • Kansenkaarten 
 • Tracéstudies

 

 

Ontwikkeling en engineering collectieve warmte

 • Systeemontwerp en -integratie
 • Afnemerslijsten
 • Engineering duurzame opwek en uitkoppeling warmte
 • Engineering warmteoverdrachtstations 
 • Piek & Backup voorzieningen
 • Begrotingen
 • Businesscases

Warmtedistributie en leidingnetberekeningen

 • Vermogens afnemers bepalen
 • Gelijktijdigheid & benodigd opwekvermogen
 • Dimensionering leidingen
 • Drukval en temperatuurverloop
 • Benodigde drukklasse en pompenergie
 • Knelpuntenanalyse 
 • Volloopscenario’s gebieden
 • Optimalisatie bestaande netten
 • Begroten warmtenetten 15%-40%
 • Materiaalkeuze leidingen

 

 

 

Inventarisaties aansluitingen

 • Analyse benodigde warmtevraag/vermogen
 • Inpandig leidingtracé
 • Engineering warmteafleversets/stations
 • Route leidingnet naar het gebouw
 • Bivalente warmteopwekking
 • Energiebesparing
 • Inventarisatie beschikbare proceswarmte
 • Bepaling koudevraag en -opwekking

Voor meer informatie over engineering:

neem contact op met
jos.van.wijk@greenvis.nl
of bel met 06 - 55463988.