Gemeenten moeten nú starten met ontwikkelen van warmtenetten

Ondanks ons nieuwe kabinet, blijft de ambitie bestaan om in 2050 onze gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Op hoofdlijnen hebben we een keuze tussen individuele warmtepompen, collectieve warmtenetten en duurzaam gas. De laatste optie is simpelweg schaars, daarvan is niet voldoende voor alle gebouwen. Gemeenten moeten uiterlijk in het Warmteprogramma van 2026 starten met het verkennen en ontwikkelen van warmtenetten, over 10 jaar is het namelijk kansloos door de hoeveelheid warmtepompen.

Lage investering vooraf of lage maandelijkse energierekening

Steeds vaker zullen Nederlanders bij vervanging van de cv-ketel kiezen om over te stappen naar een warmtepomp. Een warmtepomp vraagt een behoorlijke investering vooraf, mede omdat er aanpassingen aan de woning nodig zijn. Maar na deze investering is de energierekening voor de bewoner een stuk lager dan bij hun oude fossiele cv-ketel.

Bij een warmtenet is de investering vooraf lager dan bij een warmtepomp, maar de energierekening een stuk hoger. Het is daarom onrealistisch om te verwachten dat een bewoner die al een investering heeft gemaakt voor een warmtepomp, op een later moment alsnog aansluit op een warmtenet.

Waar een warmtenet de beste oplossing is, moet nú begonnen worden

Soms is een warmtenet de meest kosteneffectieve oplossing voor een wijk. Het is dan in het nationaal belang, maar ook het belang van de bewoner, dat daar een warmtenet komt in plaats van individuele warmtepompen. Dat voorkomt dat inwoners met weinig financiële middelen tussen wal en schip vallen. Ook helpt de overstap naar een warmtenet om de druk van het elektriciteitsnet te verlagen.

We moeten er rekening mee houden dat het ontwikkelen van een warmtenet meerdere jaren kost. In die periode zullen ook cv-ketels worden vervangen. Als er geen duidelijkheid is over een toekomstig warmtenet, dan zal een deel van die cv-ketels worden vervangen door een warmtepomp. Die gebouwen zullen op een later moment niet meer aansluiten op een warmtenet. We stellen daarom het volgende:

Hoe langer er onduidelijkheid is over het ontwikkelen van een eventueel warmtenet, hoe minder woningen zullen aansluiten op dat warmtenet. Hierdoor is nieuwe ontwikkeling van warmtenetten over ongeveer 10 jaar financieel onhaalbaar.

Neem in de Warmteprogramma’s op waar een warmtenet overwogen wordt

Deze conclusie heeft twee belangrijke implicaties:

  1. Gemeenten moeten uiterlijk in de Warmteprogramma’s van 2026 besluiten waar de eventuele ontwikkeling van een warmtenet wordt overwogen. Bij uitstel van concreet beleid zullen individuele gebouweigenaren overstappen op warmtepompen, waardoor een warmtenet in die wijken financieel onhaalbaar wordt.
  2. Als in het Warmteprogramma bewust geen keuze wordt gemaakt over de eventuele ontwikkeling van een warmtenet, dan kiest de gemeente er dus voor dat alle gebouwen(eigenaren) gedwongen worden om over te stappen op warmtepompen

Onze oproep aan alle gemeenten (ambtenaren, college, raad) is om dit in gedachten mee te nemen bij de uitwerking van het Warmteprogramma!

Warmtenetten nu

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest