Bodemenergie en WKO

Wat is bodemenerige?

Bodemenergie is een hernieuwbare warmte- en/of koudebron die je ofwel uit de ondergrond wint of in de ondergrond opslaat. Daarmee verwarm en koel je gebouwen.

Hoe werkt bodemenergie?

Met bodemenergie techniek onttrek je de energie van zowel diep grondwater als aardlagen (tot 500-meter diep) om warmte of koude te benutten, vaak in combinatie met een warmtepomp. 

Er zijn twee hoofduitvoeringsvormen van bodemenergie; gesloten en open bodemenergie-systemen.

Het gesloten bodemenergie-systeem (GBES)

Het GBES bestaat uit één of meerdere lussen die samen het bronsysteem vormen. De bodemlus is een gesloten systeem die uit een dikwandige kunststof (PE)-slang bestaat, waardoor water of een waterglycol mengsel wordt gepompt. Het watermengsel neemt de warmte of de koude van de bodem op zonder direct contact met het grondwater en geeft deze, in het geval van warmte, door aan de warmtepomp.

Het open bodemenergie-systeem (OBES)

Een open systeem, ook warmte- koudeopslag (WKO) genoemd, werkt altijd met een warmte- en een koudebron ‘doublet’. In de winter wordt het grondwater uit de warmtebron opgepompt. De warmte wordt met behulp van een tussenwarmtewisselaar afgegeven aan een warmtepomp. Het afgekoelde water wordt vervolgens geïnjecteerd in de koudebron. In de zomer gebeurt hetzelfde proces in omgekeerde richting. Het water uit de koudebron wordt opgepompt om, vaak direct, in te zetten om te koelen. Het opgewarmde water wordt vervolgens geïnjecteerd in de warmtebron en zo kun je die warmte in de daaropvolgende winter weer gebruiken.

De voor- en nadelen van bodemenergie

Voordelen

  • Hogere efficiëntie van de warmtepomp door hogere temperatuur van het bronwater.
  • Passieve koeling.
  • Duurzamer alternatief t.o.v. lucht-water warmtepompen met actieve koeling.

Nadelen

  • Risico op onbalans in de bodem, vaak door een hogere warmte- dan koudevraag. Dit is op te lossen met regeneratie van de bodem.
  • Risico op vervuiling van het grondwater, dit risico is echter heel klein.

Meer weten over bodemenergie en WKO?

Saskia Dane
Engineer

06 - 11830610
saskia.dane@greenvis.nl
Saskia Dane