WKO gemeentehuis Vught

Er wordt in het centrum van Vught een nieuw pand ontwikkeld. Hierin komen een supermarkt en 90 appartementen. De technische installatie ten behoeve van de koeling en verwarming van dit nieuwe pand bestaat uit een warmte- en koudeopslag (WKO) met een warmtepomp die Wellsius Energie zal gaan ontwikkelen. In de vergunningsaanvraag in de warmte- en koudeopslag zelf is rekening gehouden met een overcapaciteit. De overcapaciteit kan mogelijk worden gebruikt voor het verwarmen en koelen van het gemeentehuis van Vught, dat in de buurt ligt.

Projectaanpak

Via dit onderzoek heeft Greenvis de gemeente Vught geholpen door inzicht te bieden of het vanuit een technisch en financieel oogpunt raadzaam is als ze zich aansluiten op het WKO-systeem, voor het duurzamer gaan verwarmen en koelen van hun gebouw.

Om te komen tot een goed advies hebben we een technische inventarisatie gedaan van de huidige installatie van het gemeentehuis van Vught, en gekeken naar de nodige maatregelen om aan te sluiten op de WKO van het nieuwe pand.

Daarnaast is er een financieel beeld gegeven van de investerings- en operationele kosten door de jaren heen. Dit hebben we gedaan aan de hand van een Total Cost of Ownership (TCO) analyse. Hierdoor heeft de gemeente Vught een zo compleet mogelijk beeld gekregen, zodat ze een goed onderbouwde keuze kunnen maken.

Hierdoor heeft de gemeente Vught een zo compleet mogelijk beeld gekregen, zodat ze een goed onderbouwde keuze kunnen maken.

Resultaat

De resultaten van het technische en financiële onderzoek hebben we opgenomen in een inventarisatierapport en aangeboden aan de gemeente Vught.

Door dit rapport hebben ze inzicht gekregen in hun huidige installatie, een kosten-batenanalyse en de benodigde stappen op een rijtje gekregen om het gemeentehuis aardgasvrij te maken. Op basis van deze informatie kan de gemeente Vught in gesprek gaan Wellsius Energie, de aanbieder van de WKO-aansluiting.

Meer weten over dit project ?

Niek Brinkhof
Engineer

06-39833358
niek.brinkhof@dwtm.nl
Niek Brinkhof