Warmtestad Groningen breidt warmtenet uit

In het jaar 2035 wil de stad Groningen energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen heeft de gemeente samen met Waterbedrijf Groningen het warmtebedrijf Warmtestad Groningen opgericht. In de stad liggen grote kansen om de CO2-uitstoot via het energiespoor warmte, sterk in te perken. In eerste instantie was op het Zernike-terrein een geothermiebron beoogd die 10.000 huishoudens van duurzame warmte zou voorzien tegen een redelijke prijs. De maatschappelijke en politieke haalbaarheid was echter onvoldoende waarmee gezocht werd naar alternatieve bronnen. In de loop van 2018 is gekozen voor het benutten van restwarmte van een datacenter en het bouwen van een tijdelijke warmtecentrale.

Greenvis is binnen dit project betrokken als kennispartner en is gevraagd om het systeemconcept voor het warmtenetwerk in Noordwest- Groningen op te stellen en te begroten. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar het toepassen van twin-leidingen en het leggen van leidingen in de nieuwe ecologische oever.

 Werkzaamheden Greenvis

De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht:

  • Het ontwikkelen van een basisontwerp van het beoogde systeem, waar de juiste balans wordt gezocht tussen de opwek en afnemers
  • Het bepalen van de meest gunstige route voor het tracé langs de beoogde afnemers
  • Het dimensioneren van de leidingdiameters op basis van de hoeveelheid benodigde warmte
  • Delen van kennis ten behoeve van het team van WarmteStad
  • Een second opinion op deelproducten
  • Het opstellen van een integrale businesscase voor de verschillende tracé opties
  • Doorrekening systeemduurzaamheid

De gemeenteraad heeft besloten verder te gaan met de ontwikkeling van het duurzame warmtenet.

Laatste ontwikkelingen van het warmtenet