Warmteonderzoek RES U16

Regio U16 heeft de opdracht om voor juli 2021 een RES 1.0 in te dienen bij het rijk, die moet vastgesteld worden door 21 parlementen (16 gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht). Binnen deze RES 1.0 moet een Regionale Structuur Warmte worden opgesteld. De concept-RES is al opgesteld. Daarin was warmte nog onderbelicht ten opzichte van de elektra-opgave. In opdracht van de energieregio heeft Greenvis de mogelijkheden in beeld gebracht.

Doelstellingen

Het doel van het warmteonderzoek was vijfledig:

  • Inzicht in de warmtevraag binnen de gemeenten voor zichtjaren 2030, 2040 en 2050, alsook de eigenschappen van deze warmtevraag.
  • Verdiept inzicht in de regionale potentie, eigenschappen en locatie van duurzame warmtebronnen.
  • Inzicht in kansen voor het koppelen van warmtevraag en -aanbod, met aandacht voor warmte-opslag, gebouwzijdige schillabels, ruimtelijke impact, schaalgrootte, uitbreiding van bestaande netten en concrete kansen voor mogelijke nieuwe warmtenetten.
  • Kwalitatief presentatiemateriaal over bovenstaande voor bestuurders, stakeholders en bewoners.
  • Een rapport dat als bouwsteen dienst voor de verschillende warmte transitievisies van de U16 gemeenten en Regionale Structuur Warmte.

Projectaanpak

Greenvis kon dankzij haar brede expertise in collectieve warmtesystemen deze opdracht 100% met eigen mensen en kennis uitvoeren. Daarnaast werd een stuurgroep ingericht om de voortgang van het project aan te rapporteren en om besluiten over het project te nemen.

Door een combinatie van vragenlijsten, data-verzameling, data-analyse, innovatieve vormen van rapporteren en goede projectbeheersing is tijdig tot een kwalitatief hoogstaand resultaat gekomen.

Resultaat

Het project resulteerde in vier verschillende producten:

  • Twee versies van de rapportage zijn opgesteld: een toegankelijke online storymap en een meer technisch verdiepende PDF rapportage.
  • Voor alle warmtebron-categorieën zijn factsheets opgesteld en er is een overzichtstabel voor warmtebronnen opgeleverd.
  • Voor inzicht in koppelkansen is een ‘menukaart koppelkansen per wijk’ opgeleverd, alsook een getalsmatige uitwerking van tien fictieve voorbeeldwarmtekansen.
  • Tenslotte zijn hoogresolutie kaarten GIS-data en inputdata compatibel met het Vesta-MAIS model opgeleverd.

Wilt u ook de mogelijkheden voor uw RES-regio in beeld brengen? Neem dan contact op met Daniël de Greef.

Meer weten over dit project?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef