Warmtenet Nijmegen

Nijmegen heeft als klimaatdoel om in 2045 energieneutraal te zijn. Het benutten van restwarmte kan een grote bijdrage leveren aan deze doelstelling. Voor de levering van deze restwarmte ligt er in Nijmegen een Warmte-Ring die een deel van Nijmegen voorziet van warmtelevering vanuit de afvalenergiecentrale ARN. Dit warmtenet is een samenwerking tussen Alliander, de gemeente Nijmegen, Nuon, ARN en de provincie Gelderland.

Werkzaamheden Greenvis

Het bestaande net wordt uitgebouwd naar een nieuw gebied binnen Nijmegen. Greenvis heeft voor dit gebied een kansenkaart gemaakt met een uitgewerkt tracé waarin ook een begroting is opgenomen. De betrokken partijen kunnen nu de volgende stap plannen; het organiseren van financiering en het starten van gesprekken met de potentiële afnemers.

Werkzaamheden die deel uitmaken van deze opdracht:

  • In kaart brengen van de warmtevraag in Nijmegen met behulp van een kansenkaart;
  • Bepalen meest logische tracés van warmteleidingen voor het nieuwe gebied op basis van de kansenkaart;
  • Opstellen van een kostenbegroting voor de aanleg van de warmteleidingen.