Warmtenet Emmen naar Ontwikkelfase

De afgelopen maanden zijn grote stappen gezet in het aantonen van de haalbaarheid van een warmtenet in Emmen. Het eerste warmtenet in Drenthe komt hiermee dichterbij. Het warmtenet bestaat uit de samenwerking tussen EMMTEC services, Enpuls Warmte Infra (onderdeel van Enexis), Gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

 

Warmtenet

In februari 2019 ondertekenden de partijen een overeenkomst voor de samenwerking en voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het warmtenet. In de afgelopen periode zijn verschillende varianten onderzocht. Zo is duidelijk geworden welke gebouwen aangesloten kunnen worden en is een hoofdtracé langs de Statenweg richting businesspark Meerdijk in concept geschetst. Door de ligging van EMMTEC Industry & Businesspark, ten zuiden van Angelslo, zijn er voldoende potentiële afnemers in dat gebied in beeld als eerste aansluiters.

Naast de eerste ideeën over een hoofdtracé langs de Statenweg zijn technische oplossingen voor het beschikbaar maken van warmte vanuit EMMTEC door Greenvis Energy Solutions doorgerekend. Het is gebleken dat er voldoende afname mogelijkheden zijn zodat de kans van slagen groot is. Dit biedt voor de betrokken partijen voldoende basis om de plannen een stap verder uit te werken.

De samenwerkende partijen streven naar een volgende mijlpaal in juni 2020. Dan moet een investeringsbesluit worden genomen voor het definitief doorzetten van het plan.

Historie

Bij de productieprocessen op het EMMTEC Industry & Businesspark komt veel warmte vrij. De warmte is niet bruikbaar voor de industrie maar kan wel gebruikt worden om gebouwen en woningen te verwarmen. Onder de grond komt daarvoor een netwerk van warmteleidingen. Het gebruik van restwarmte kan veel energie besparen. Dit zorgt ook voor CO2-reductie en het draagt bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen in Drenthe.

Zwembad als mogelijke gebruiker

Bij de bouw van het nieuwe zwembad aan de Meerdijk is al rekening gehouden met de aanleg van een warmtenet. Zodra er een warmtenet ligt kan het zwembad er op aangesloten worden.