Analyse invulling regionale warmtenet RSW Zuid-Limburg

RES Zuid-Limburg, bestaande uit 16 Zuid-Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Waterschap Limburg en de netbeheerder Enexis, werken samen aan de lokale energietransitie. Als onderdeel hiervan wordt in de Regionale Structuur Warmte (RSW) gekeken naar de eventuele regionale invulling van het verduurzamen van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Een belangrijke verduurzamingskans voor de gebouwde omgeving in Zuid-Limburg is het optimaal benutten van de aanwezige restwarmte op Chemelot door middel van een regionaal warmtenet (potentie 200MW). 

We hebben onderzocht voor welke gebieden midden temperatuur warmtenetten het meest voordeel opleveren (uitgerekend in nationale kosten) en aan de hand hiervan regionale warmtenetten voor drie scenario’s uitgewerkt in schetsontwerp. Het onderzoek hebben we uitgevoerd door PBL-startanalyse data te analyseren. De startanalyse is gemaakt door PBL om gemeente te helpen bij het vinden van een acceptabel alternatief voor het huidige verwarmen van gebouwen met aardgas. De startanalyse bevat onderbouwde kosten voor gebouwaanpassingen gekoppeld aan een eindscenario (een aardgasvrij verwarmingssysteem). We hebben deze data geordend en geanalyseerd middels in QGIS en hiermee de RSW geadviseerd over welke gebieden het beste aangesloten kunt worden op een regionaal warmtenet.

We hebben kortom:

  • Warmtenetclusters opgesteld in QGIS (en Python); 
  • Uitgangspunten bepaald voor input parameters; 
  • Warmtenetclusters bepaald die de meeste nationale baten hebben;
  • Regionale warmtenetten scenario’s uitgerekend.

Resultaat en vervolg

We hebben voor de warmtenetclusters in Zuid-Limburg aangegeven welke het meest voordeel oplevert om aan te sluiten op een midden temperatuur warmtenet en een drietal scenario’s gepresenteerd van mogelijke regionale warmtenet afhankelijk van de hoeveelheid vermogen van de warmtebron. De scenario’s laten zien dat vooral de stedelijke gebieden een hoge dichtheid aan panden met grote baten hebben om aan te sluiten op een mogelijk regionaal warmtenet in Zuid-Limburg. 

Het rapport is gebruikt voor een gedetailleerd onderzoek naar een uitbreiding van een bestaande regionale net in Zuid-Limburg. Daarnaast wordt het gepresenteerd aan verschillende wethouders zodat zij beslissingen kunnen maken over de warmtetransitie in hun gemeenten.

“Zeer tevreden over opgeleverd resultaat. De opdracht is voltooid binnen de beperkte tijd en middelen die er waren”.
Benjamin Vanelslande, Regionaal structuur Warmte (RSW)