Trias Westland bereikt financial close

Op 10 mei is het startschot gegeven voor het geothermieproject Trias Westland. 49 (glastuinbouw)bedrijven gaan op vier kilometer diepte boren naar warmte. Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs. Deze diepe boring is een primeur in Nederland. Eind april zijn de contracten getekend. De voorbereidende werkzaamheden op de boorlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk zijn inmiddels gestart. Greenvis heeft de afgelopen twee jaar een bijdrage geleverd aan het project door Stijn Wolterink als projectmanager te detacheren en tevens engineering- en begrotingswerkzaamheden voor het warmtenet te leveren. Wij zijn dan ook heel trots op deze mijlpaal!

Primeur: vier kilometer diep

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. De temperatuur stijgt grofweg met 3 graden per 100 meter. Het hete water kan worden opgepompt en via een warmtewisselaar worden overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de glastuinbouwbedrijven getransporteerd kan worden. Daar wordt de warmte uit het water gehaald en vervolgens wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd.

De boring, die plaats zal vinden aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan, is een uniek en innovatief project in Nederland. Eerdere boringen in Nederland gingen namelijk tot circa 2,5 kilometer diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag. Trias Westland onderzoekt of er genoeg warmte te winnen is op vier kilometer diepte uit de Trias-aardlaag. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt middels een zogenaamde ‘side-track’ de boorput geschikt gemaakt voor aardwarmtewinning op de gebruikelijke diepte van circa 2,5 kilometer.

Krachtige samenwerking

Dit is een project van en voor de telers. Krachtig is dat zij via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van geschatte kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Greenvis werkt mee aan de implementatie van dit handelsplatform en de implicaties die dit heeft op het warmtenet. Op dit moment onderzoekt Eric de Vries voor zijn afstuderen hoe een handelsplatform kan bijdragen aan een optimale uitputting van
de warmte uit de geothermiebron.

Realisatie

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. In het najaar vindt de eerste boring plaats die ongeveer honderd dagen zal duren. Ook de tweede boring duurt ongeveer honderd dagen. Naar verwachting worden in de zomer van 2018 de eerste bedrijven op het warmtenet aangesloten. Stijn Wolterink is in de realisatieperiode verantwoordelijk voor de planning en de afleverstations die bij de bedrijven komen te staan en werkt aan de technische systeemintegraliteit.

Partners

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam en Royal FloraHolland en wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Westland, de Rabobank en BNG Bank. Doordat de winbare warmte in dit project zo groot is, maken de partners aardwarmte bereikbaar voor een grote groep glastuinbouwondernemers.

Wilt u meer weten over het geothermieproject Trias Westland?
Neem contact op met Stijn Wolterink.