Trias aardlaag niet geschikt voor winning aardwarmte

Het geothermieproject Trias Westland heeft op 13 februari jl. succesvol de Trias-aardlaag aangeboord op een diepte van 4 kilometer. Uit onderzoek van de boorkern is gebleken dat de Trias-zanden op deze locatie helaas niet geschikt zijn voor rendabele warmtewinning. De doorlaatbaarheid van de laag is vele malen lager dan verwacht. Het project wordt nu voortgezet door aardwarmte te winnen op circa 2,7 kilometer diepte, net als de andere geothermieprojecten in het Westland.

Uit eerdere metingen is al gebleken dat de Onder Krijtlaag op deze diepte juist zeer geschikt is om het warme water rond te pompen. De verwachting is dat een aardwarmtebron met een vermogen van 19 tot 22 MW haalbaar is. Begin maart zal door Trias Westland een productietest worden uitgevoerd, waarmee de precieze temperatuur en het vermogen uit de Onder Krijtlaag getest wordt.

Om deze grote hoeveelheden duurzame warmtenetten in te zetten is Greenvis al 2 jaar betrokken bij het ontwikkelen van het warmtenet. Inmiddels zijn ook de eerste warmteleidingen al de grond in gegaan.

Trias Westland heeft een schat aan informatie beschikbaar gemaakt over de potentie voor aardwarmte in het Westland, waardoor de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder geconcretiseerd kunnen worden. In dit kader werkt Greenvis samen met Energie Transitie Partners om de volledige potentie in de ondergrond te ontwikkelen. De visie is dat lokale geothermienetten kunnen worden gekoppeld en vervolgens ook de gebouwde omgeving zou kunnen worden aangesloten op deze duurzame warmtebronnen.

Wilt u meer informatie over het geothermieproject Trias Westland? Neem dan contact op met Stijn Wolterink.