Transitievisie Warmte Veenendaal

De gemeente Veenendaal is bovengemiddeld ambitieus met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Greenvis heeft samen met De WarmteTransitieMakers de gemeente begeleid bij het opstellen van deze visie.

Doelstelling

Het doel  is een heldere, gedragen en bruikbare Transitievisie 0.1, gebaseerd op objectieve informatie en getoetst bij belangrijke stakeholders.

Projectaanpak

De rol van Greenvis in dit traject was het inbrengen van expertise op het gebied van warmtenetten, het afnemen van interviews met zakelijke en maatschappelijke stakeholders en het uitvoeren van een een of de erbij zou ik zeggen techno-economische analyse. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van enerzijds intern ontwikkelde tools voor het inschatten van de warmtevraag, en anderzijds het lokaal toepassen van het Vesta MAIS model. Dit model is ontwikkeld door PBL en wordt  landelijk gebruikt bij het opstellen van de Leidraad voor gemeenten.

Resultaat

Uniek in dit proces is dat er naast het ambtelijk stuk gelijktijdig wordt gewerkt aan een meer leesbare versie voor bewoners en bedrijven op een website waar straks ook vragen van bewoners beantwoord worden. Intussen is de Transitievisie Warmte 0.1 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad (mei 2020).

Meer weten over Transitievisie Warmte?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef