TKI Urban Energy-project DeZonnet

Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt? Het kan dankzij thermische zonnepanelen, oftewel PVT panelen, die als energiebron voor de warmtepomp fungeren. Door die panelen aan een warmte-en koudeopslag (WKO) te koppelen, kun je bovendien ook op andere, minder zonnige momenten gebruik maken van de opgeslagen warmte. Het binnen het TKI-project DeZONNET ontwikkelde, decentrale zonnewarmtenet biedt daarmee allerlei voordelen ten opzichte van andere elektrische systemen. Binnen dit project heeft Greenvis de levensduurkosten (TCO) van het systeem onderzocht en verschillende marktmodellen inzichtelijk gemaakt, waarbij de participatie van bewoners in een lokaal warmtebedrijf voorop staat.

Doel van het project

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een integraal warmtesysteem dat leidt tot maximale CO2 besparing in een wijk waar geen grootschalige (rest)warmtebron aanwezig is. Deze ontwikkeling richtte zich zowel op technische als maatschappelijke aspecten. Het uitgangspunt voor maatschappelijke ontwikkeling is dat bewoners een hoge mate van eigenaar- en zeggenschap hebben in een lokaal warmtebedrijf.

Onze projectaanpak

Greenvis heeft de levensduurkosten (total cost of ownership, TCO) en mogelijke marktmodellen inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen opstellen van een TCO-model is onderzocht onder welke voorwaarden het systeem woonlastenneutraal gerealiseerd kan worden. Het vergelijken van mogelijke marktmodellen kende als uitgangspunt een lokaal warmtebedrijf waar de bewoners een hoge mate van eigenaar- en zeggenschap hebben.

Resultaat en vervolg

Een interessante uitkomst is dat door een grote taak neer te leggen bij het lokale warmtebedrijf er geoptimaliseerd kan worden in zowel energie efficiëntie, CO2 besparing en kosten, terwijl bewoners een grote mate van zeggenschap hebben over hun warmtesysteem. Door verschillende decentrale bronnen te koppelen aan een collectief net met seizoensopslag wordt daarnaast een robuust systeem gecreëerd met een hoge betrouwbaarheid. Dit resultaat is interessant voor lokale bewonersinitiatieven en gemeenten, met name in een omgeving waar geen grote warmtebronnen aanwezig zijn.

Stichting DE Ramplaan gaat verder met de ontwikkeling van het project Spaargas. Het onderzoeksproject voor TKI is nu afgerond.

Meer informatie

De ontwikkeling van het innovatieve zonnewarmtenet is tot stand gekomen door een samenwerking van Greenvis met Triple Solar B.V., De WarmteTransitieMakers, Deltares, TU Delft, Fortes Energy Systems NV, ENGIE Services Nederland, Stichting DE Ramplaan en NIBE Energietechniek B.V.

Meer weten? Lees dit artikel van Energeia of dit artikel van TKI Urban Energy, of neem contact op met Jelle Loogman.

Meer weten over dit project?

Jelle Loogman
Ontwikkelaar

06 – 30492497
jelle.loogman@greenvis.nl
Jelle Loogman