Technische inventarisatie voor aansluiting warmtenet voor HVC

HVC richt zich op het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Hiervoor wordt het warmtenet verder uitgebreid en onderzoekt HVC samen met woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk en commercieel vastgoed of bestaande gebouwen op het warmtenet kunnen worden aangesloten.

Greenvis heeft het voor HVC inzichtelijk gemaakt hoe bestaande gebouwen technisch op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Hierbij maken we inzichtelijk welke technische aanpassingen er aan de bestaande installatie moeten worden gedaan om het systeem goed te laten functioneren.

Uitkomsten van de inventarisatie

Het resultaat dat uit de technische inventarisatie kwam is een adviesrapportage waarin staat beschreven hoe het gebouw aangesloten kan worden op het warmtenet. HVC zal dit resultaat in haar overleg met gebouw eigenaren gebruiken om tot overeenkomst te komen zodat het gebouw kan worden aangesloten op het warmtenet.

Meer weten over dit project?

Jelle Loogman
Ontwikkelaar

06 – 30492497
jelle.loogman@greenvis.nl
Jelle Loogman