Systeemconcept voor Warmtestad Groningen

Warmtestad Groningen wil betaalbare en duurzame warmte leveren aan 10.000 woningen in Noordwest-Groningen. Zij heeft Greenvis daarom gevraagd een systeemconcept voor het warmtenet te ontwerpen en deze uit te werken in een begroting.

Energieneutraal in 2035

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Om dit doel te bereiken, heeft zij samen met Waterbedrijf Groningen het warmtebedrijf Warmtestad Groningen opgericht.

Duurzame warmte voor 10.000 huishoudens

In de stad liggen grote kansen om via het energiespoor warmte de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Zo beoogt de gemeente een geothermiebron op het Zernike-terrein, waarmee zij 10.000 huishoudens van duurzame warmte kunnen voorzien tegen een redelijke prijs.

Figuur 1: Zernike-complex in Noordwest-Groningen

Greenvis ontwerpt het systeemconcept

Greenvis is gevraagd om het systeemconcept voor het warmtenetwerk in Noordwest- Groningen te bedenken en dat uit te werken in een begroting. We hebben daarbij gekeken naar de toepassing van twinleidingen en het leggen van leidingen in een nieuwe ecologische oever.

De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van onze opdracht:

  • Basisontwerp
  • Tracébepaling
  • Dimensionering
  • Second opinion
  • Begroting

Gemeente gaat warmtenet ontwikkelen

Op basis van het resultaat heeft de gemeenteraad besloten verder te gaan met de ontwikkeling van geothermie en het bijbehorende warmtenet.

Meer weten over dit project?

Rik Koppelaar
Sr. Adviseur en partner

06 – 31 90 30 83
rik.koppelaar@greenvis.nl
Rik Koppelaar