Sociaal en bestuurlijk draagvlak Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft een zeer ambitieus energietransitie doel. Een duurzaam warmtenet gebaseerd op restwarmte blijkt in eerste instantie voor Zaanstad Oost de beste uitkomst om te ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden om uit te breiden naar de rest van Zaanstad. Greenvis maakt deze lokale duurzame warmte beroemd onder bewoners en interne stakeholders.

Greenvis ontwikkelt en voert, gezamenlijk met corporaties en andere (interne) stakeholders, een communicatieplan uit om de lokale bewoners te overtuigen van het warmtenet. Een merendeel van
deze bewoners leeft tegen de armoedegrens en iedere wijziging heeft enorme gevolgen voor het individu. De ontwikkelde middelen overtuigen de huurders, lokale VvE’s en interne organisaties
meegenomen te worden (gemeenteraad, afdeling vergunningen, afdeling energie & milieu, vergunningen etc.).

Greenvis is de regisseur in het ontwikkelen, presenteren en involveren van de communicatie over en voor het warmtenet om de warmtetransitie te versnellen. Regisseur is bewust gekozen. De kern is om zowel interne stakeholders en lokale bewoners uit te leggen wat een warmtenet is, hoe dit functioneert, wat er verandert ten opzichte van aardgas en wat de individuele voordelen zijn. De
uitleg in toegankelijke content zorgt voor de snelle acceptatie.

De energietransitie versnellen door het begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat zorgt voor acceptatie, motivatie en enthousiasme om dit te gaan doen. Dit geldt voor bewoners (huur en koop),
overheden, gebiedseigenaren, kortom iedereen is woonachtig en werkzaam in een gebouw. En dat maakt de energietransitie ook zo interessant. Duurzaamheid staat nog steeds in een ‘niet urgent’
daglicht. De noodzaak om te verduurzamen wordt vaak gekoppeld aan stigmatiserende beelden van klimaatverandering. Door duurzame concepten te positioneren als innovatief, slim en onafhankelijk is de betrokkenheid bij stakeholders of koplopers groot en wordt dit ook als zodanig geaccepteerd.