Scan warmtevraag Eindhoven

Ennatuurlijk exploiteert een duurzaam warmtenet in Eindhoven en richt zich de komende jaren op verdere uitbreiding van het net. Greenvis heeft een gebiedsscan uitgevoerd naar de warmtevraag en potentiële groeimotoren per groeigebied.

Het warmtenet in Eindhoven wordt o.a. gevoed door een biomassacentrale op Strijp-T. De stedenbouwkundige ontwikkelingen in Eindhoven kenmerken zich door een grote binnenstedelijke uitbreiding. Op een aantal locaties waaronder Strijp-S en het Stationsgebied zijn veel nieuwbouwplannen voorzien die voornamelijk bestaan uit hoogbouw. Daarnaast is in Eindhoven een groot corporatiebezit van diverse woningcorporaties.

Doel van het project

Doel van het project was om de ontwikkeling van het warmtenet te bekijken vanuit een breder en meer langetermijnperspectief, waarbij groei na 2023 ook mogelijk is. Hiervoor is een ontwikkelstrategie voor de langere termijn nodig. Deze gebiedsscan betrof de eerste stap in dit proces, namelijk het inzichtelijk maken van de warmtevraag en potentiële groeimotoren per groeigebied.

Een tweede doel was om de engineers van Ennatuurlijk het proces dat Greenvis doorloopt in een dergelijke studie te laten zien en de basis van het programma QGIS te leren. QGIS is een gebruikersvriendelijk en professioneel open source geografisch informatiesysteem (GIS). Met dit programma kunnen gebruikers ruimtelijke informatie bewerken en analyseren.

Projectaanpak

In dit project heeft onze engineer Johan Verheij samen met twee engineers van Ennatuurlijk een scan gemaakt van een groot deel van de gebouwde omgeving in Eindhoven. Tijdens het project werd er één dag per week bij Ennatuurlijk op kantoor in Eindhoven gewerkt. Hierdoor was het mogelijk om alle uitgangspunten en keuzes goed af te stemmen. Daarnaast bood dit gelegenheid voor de engineers van Ennatuurlijk om gedurende de werkzaamheden steeds vragen te stellen over het proces en programma QGIS. Dit zorgde voor een soepel lopend leerproces.

Tijdens het project heeft Greenvis met een zelfontwikkelde tool een inschatting gemaakt van de warmtevraag en benodigde vermogens van de gebouwde omgeving. Ook is er per gebouw inzichtelijk gemaakt wat de gebruiksfunctie, het bouwjaar en het geregistreerde energielabel is. Om de gebiedsanalyse in de context van de bestaande situatie te kunnen zien, is de data (aangesloten panden en ligging warmteleidingen) van het huidige warmtenet van Ennatuurlijk toegevoegd.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een duidelijk inzicht in het gebied. De volgende vragen kunnen nu eenvoudig worden beantwoord: Waar zitten de panden met grote vermogens? Waar bevinden zich clusters van hoge warmtevraag? Een overzichtelijk slide-deck met kaarten en onderbouwingen biedt snel inzicht in het gebied, doordat steeds uitgangspunten en getallen naast een kaart worden getoond. Daarnaast biedt een (Excel) lijst op pandniveau de mogelijkheid om in te zoomen op een specifiek pand.

Met dit project is de eerste stap gezet om een ontwikkelstrategie voor de langere termijn te kunnen maken.