Salesengineering Nuon Warmte

In verschillende Nederlandse steden zorgt Nuon voor duurzame warmte. Restwarmte die anders verloren gaat verandert in milieuvriendelijke stadswarmte voor woningen en bedrijven. En dat heeft effect: de klanten van Nuon hebben in 2015 bijna 195.000 ton minder COde lucht in laten verdwijnen.

Voor Nuon Warmte ondersteunt Greenvis de verkoopafdelingen om de mogelijkheden en kosten van warmte- en koudeaansluitingen in kaart te brengen, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  • Technische inventarisatie;
  • Energieanalyse van de klantinstallatie;
  • Locatiebepaling en inrichting van de technische ruimte;
  • Inventarisatie van de benodigde vergunningen;
  • Beoordeling van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen;
  • Beoordelen van mogelijke aanpassingen aan de klantinstallatie;
  • Risicoanalyse van het tracé en klantinstallatie;
  • Ontwerpvoorstel voor het leidingtracé en inpassing van de energieaansluiting;
  • Gedetailleerde kostenbegroting.

Extra Informatie?

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

View details