RES-netimpact Alblasserwaard

Greenvis heeft de gemeente Gorinchem ondersteund bij het invullen van de NP RES-databladen voor de regio Alblasserwaard. Elk datablad vraagt voor de 81 buurten om een onderbouwde inschatting van de verwachte energieopwek- en vraag tot 2050. Met de resultaten heeft de opdrachtgever nu een eerste inzicht voor de netbeheerder over mogelijke ontwikkelingen van de energie-infrastructuur.

Situatie

Onderdeel van de RES is het in kaart brengen van de mogelijke netimpact van voorgenomen ontwikkelingen in de energie-infrastructuur richting 2030 en 2050. Hiermee krijgt de netbeheerder de mogelijkheid om proactief beleid en uitvoeringsprogramma’s te maken voor de langere termijn.

Doelstelling

Het doel van dit project was het invullen van de verschillende netimpact invulbladen van NP RES op basis van bestaande regionale gegevens, beleidsdocumenten en anders onderbouwde aannames vanuit trends en ontwikkelingen.

Figuur 1: Voorbeeld van NP RES-invulbladen

Aanpak

Na een kick-off met gemeenten hebben we samen met de opdrachtgever relevante gegevens verzameld.  We hebben de aannames bepaald en uitbreiding verzorgd naar meerdere scenario’s voor grootschalige opwek. Daarnaast hebben we de NP RES-bladen ingevuld en de belangrijkste keuzes afgestemd met de opdrachtgever. Alle resultaten zijn gerapporteerd en opgeleverd.

Resultaat

Met deze resultaten heeft de opdrachtgever nu een eerste inzicht voor netbeheerder Stedin over mogelijke ontwikkelingen van de energie-infrastructuur in Alblasserwaard.