Quickscan Aquathermie Zwolle

Zwolle werkt, net als andere gemeenten, aan de overstap van aardgas op duurzame warmte. Een onderdeel van deze overstap is het in kaart brengen van de beschikbare, duurzame warmtebronnen: de zogeheten bronnenstrategie. Eén van de kansrijke warmtebronnen is aquathermie: warmte uit oppervlaktewater of uit de riolering. Greenvis heeft voor de gemeente Zwolle een quickscan aquathermie uitgevoerd. Deze quickscan presenteert de haalbaarheid, begroting en businesscase voor aquathermie in de wijken Holtenbroek en Berkum.

Het project

Greenvis heeft voor de gemeente Zwolle door middel van een quickscan, gekeken naar wat de haalbaarheid voor het gebruik van aquathermie is in de wijken Holtenbroek en Berkum. Deze wijken moeten net als heel Nederland, zo snel mogelijk van het aardgas af. Om een goede vergelijking te maken of aquathermie voor deze wijken in Zwolle de beste optie is, zijn de volgende scans van de omgeving gemaakt.

Er is gekeken naar de opbouw van het aquathermie systeem en de de energetische eigenschappen hiervan. Hierna zijn de kosten en baten uitgewerkt en langs elkaar gelegd. Door deze kosten baten vergelijking te maken is het makkelijker om een vergelijking te maken met andere opties van overstap op duurzame energie voor deze wijken, zoals geothermie.

Voor dit onderzoek is gekeken naar twee soorten aquathermie:

  • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
  • Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Uitvoering en resultaat

De duur vanuit project, van het maken van een projectplan tot een eindrapportage nam in totaal drie maanden in beslag.

Voor een goede quickscan voor dit project zijn twee tools ontwikkeld; een begrotingstool en een specifieke business case (BuCa) tool.

Met de resultaten die door middel van deze tool zijn behaald zijn in een rapport aangeboden aan gemeente Zwolle. Zij gaan dit nu gebruiken voor hun eigen berekeningen.

Meer weten over dit project ?

Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk