Provincie Utrecht op weg naar een energie neutrale omgeving

Hans Kraaij, programmamanager Energietransitie van de provincie Utrecht, heeft onlangs een routekaart ontvangen waarin alle kleine en grote warmtebronnen van de gehele provincie zijn weergegeven. Deze warmte koude atlas, opgesteld door Greenvis, geeft aan welke delen van de provincie zonder aardgas de bestaande woningen kunnen voorzien van warmte.

‘Tot op heden zijn er veel initiatieven die vanuit een wijk of gemeente worden ontplooit. Als provincie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om gemeenten en burgers te ondersteunen bij de begeleiding van vraag en aanbod naar duurzame warmte. Door een overzicht van kleine warmtebronnen zoals lokale supermarkten of datacenters te koppelen aan de grote bronnen zoals restwarmte van de lokale industrie, is de weg vrij naar een energie neutrale omgeving. Om dit provinciebreed te benaderen, zijn de schaalvoordelen gunstig voor de bewoners en alle deelnemers van het duurzame warmtenet’, aldus Hans Kraaij.

Ewald Slingerland, senior consultant bij Greenvis, beaamt deze stelling en benadrukt het voordeel om kansen visueel te maken. ‘Mensen zijn nog steeds relatief onbekend met het begrip duurzame warmte. Iedere verandering is er vaak een te veel, echter nu zijn de voordelen om woningen gasloos te verwarmen zo substantieel en inzichtelijk, dat we hierop kunnen doorpakken. Greenvis zelf is ook betrokken bij de ontwikkeling van een aantal lokale duurzame warmtenetten, zoals bijvoorbeeld in Lage Weide.’

‘Het inzicht dat zelfs de supermarkt een kleine warmtebron is, geeft mij de overtuiging dat vrijwel heel Nederland van het aardgas af kan. Immers, vrijwel ieder dorp kent een buurtsuper met koelkasten’, besluit Ewald.

Interview Hans Kraaij en Ewald Slingerland tijdens Nationaal Warmtecongres

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw provincie of gemeente kunt u contact opnemen met Ewald Slingerland.