Proeftuin Aardgasvrije Wijk: Limbrichterveld-Noord

Limbrichterveld Noord heeft een rijksbijdrage toegekend gekregen vanuit het programma Aardgasvrije wijken. Het Groene Net heeft een warmtenet in de wijk liggen en onderzoekt de mogelijkheid tot uitbreiding om de wijk aardgasvrij te maken.

Het uiteindelijke doel is om de wijk Limbrichterveld Noord aardgasvrij te maken. Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de wijk en een schetsontwerp van het warmtenet en een begroting voor het warmtenet in de wijk te maken.

Greenvis heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventariseren huidige situatie
  • Vaststellen ontwerpuitgangspunten
  • Ontwerpen en dynamisch begroten warmtenet

In het project hebben we een dynamisch begrotingsmodel opgesteld waarbij potentiele klanten geselecteerd kunnen worden. Aan de hand van de selectie wordt een leidingnetberekening uitgevoerd en een begroting opgesteld. Het groene net kan nu verder met de volgende stappen op weg naar een Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.