Potentie industriële restwarmte Borsele

In en rondom de haven van Vlissingen bevinden zich een paar grote industriële fabrieken, waaronder Zeeland Refinery, Sloecentrale en de kerncentrale. Reden genoeg voor de provincie Zeeland, gemeente Borsele, Zeeland Refinery en de energiemakelaar van Interreg DOEN om de restwarmte potentie van de aanwezige industrie te laten onderzoeken door Greenvis.

Het in beeld brengen van de warmtevraag

Greenvis heeft de totale warmtevraag van de dorpskernen rondom het havengebied binnen de gemeente Borsele in kaart gebracht. De gemeente omvat enkele dorpskernen met een relatief grote onderlinge afstand. Binnen de dorpskernen is er een onderverdeling gemaakt (clusters) naar bouwjaar om zo te bepalen wat de gewenste aanvoertemperatuur is per cluster.

In gesprek met industriële warmtebronnen

Na het in kaart brengen van de warmtevraag is Greenvis in gesprek gegaan met potentiele industriële warmtebronnen in het gebied. Hierbij is onder andere gelet op beschikbaar vermogen, temperatuur, stabiliteit van de bron en de kosten om de restwarmte uit te koppelen. Samen met de opdrachtgevers hebben we twee scenario’s bepaald en onderzocht:

  1. Alle gebouwen aansluiten
  2. Een optimale gebouwaansluiting.

Voor beide scenario’s hebben we een leidingschema gedimensioneerd inclusief primair net, secundair net, warmteoverdracht stations (WOS) en afleversets.

Om overige belanghebbenden op de hoogte te brengen en hun opinie te horen, heeft Greenvis ook gesprekken gevoerd met de regionale netbeheerder, de woningcorporatie en een vakantiepark.

Een dynamische businesscase als resultaat

Greenvis heeft een dynamische business case opgeleverd. Dit houdt in dat de gebruikers (opdrachtgevers) zelfstandig verschillende variabelen aan kunnen passen aan veranderde factoren zoals; rendementseisen, vollooptijd, temperatuur en bijdrage aansluitkosten (BAK). Op deze manier blijft de businesscase flexibel en up-to-date aan een veranderende markt.

Een doorkijk naar de mogelijke rol van de gemeente

Greenvis heeft het onderzoek afgesloten met een presentatie voor de wethouder en beleidsmedewerkers van gemeente Borsele, de Provincie Zeeland en Zeeland Refinery. Tijdens deze presentatie hebben wij de betrokkenen meegenomen in ons onderzoek met bijbehorende conclusies en aanbevelingen. De presentatie hebben we afgesloten met een doorkijk in het kader van de verschillende marktmodellen, een mogelijke rol van de gemeente en de Warmtewet 2.0.

Meer weten? Neem contact op met Ward van der Post.