Ontwikkeling warmtenetwerk Park Forum (Eindhoven)

Datacenter Interconnect (dat is verbonden aan de DDA) heeft Greenvis Energy Solutions als ontwikkelaar ingeschakeld om de kans van een warmtenetwerk te gaan onderzoeken. Daar er nog geen exploitant was is de gemeente aangehaakt als mogelijk exploitant en zijn zij opdrachtgever geworden.

Doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe de restwarmte van het datacenter van Interconnect op het Park Forum in Eindhoven nuttig ingezet kan worden in de omgeving.

Projectaanpak

Greenvis is initiator van het project en heeft vervolgens de gemeente als beoogd exploitant aan zich gebonden. De gemeente heeft de mogelijkheid een gebiedsgerichte aanpak te hanteren en kan een aansluitplicht afdwingen. Greenvis heeft ondersteund met het maken van het technisch ontwerp. Daarnaast is Greenvis verantwoordelijk voor het opstellen van de businesscase.

Resultaat

Er is een rendabele businesscase, het vervolg is dat de gemeenteraad een besluit moet gaan nemen ten aanzien van realisatie en exploitatie.