Onderzoek naar restwarmte Nyrstar fabriek als duurzame warmtebron

In de gemeente Cranendonck ligt de Nyrstarfabriek. Deze fabriek is goed voor circa 1% van het totale elektrisch verbruik van heel Nederland. De restwarmte die vrijkomt bij het productieproces kan interessant zijn om Budel en/of Weert van warmte te voorzien. Greenvis is gevraagd om door te rekenen of, en voor welke afzetgebieden een collectief restwarmtenet interessant zou kunnen zijn.

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of de restwarmte van Nystar financieel haalbaar kan worden ingezet als duurzame warmtebron voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Budel (gemeente Cranendonck) en/of Weert.

Hiervoor is allereerst bepaald voor welke afzetgebieden een doorrekening gedaan moest worden. Uit deze doorrekening zijn de hoofdtracés bepaald, voor een backbone tussen bron- en afzetgebied.

Hierna zijn samen met de gemeente de uitgangspunten voor de doorrekening met de warmtetool afgestemd. Met de Greenvis Warmtetool is een analyse gedaan. De analyseresultaten zijn onderling vergeleken en hierdoor is een goed beeld ontstaan voor de haalbaarheid van de verschillende opties.

Het resultaat

Het resultaat is uitgewerkt in een rapportage met onderlinge vergelijking van verschillende warmteconcepten en -technieken waarbij warmte zou worden voorzien voor Budel (Cranendonck) en Weert.

Een warmtenet voorzien met restwarmte van Nyrstar heeft interessante potentie, met name collectieve levering aan Weert biedt perspectief.

Meer weten over dit project ?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest