Netoptimalisatie DEVO

Het warmtenet van DEVO (Duurzame Energie Veenendaal-Oost) is opgebouwd uit twee bronnen: een warmte-krachtkoppeling (WKK) en een warmte-koudeopslag (WKO). Deze twee warmtebronnen voorzien, via een 3-pijpsdistributiesysteem, 800 woonequivalenten van warmte en koude. Op basis van meetdata van DEVO heeft Greenvis met behulp van data-analyse en modellering de onderlinge effecten van de twee warmtebronnen, het distributiesysteem en afnemers op elkaar inzichtelijk gemaakt.

Werkzaamheden Greenvis

Greenvis heeft het warmtenet onder de loep genomen en heeft waardevolle adviezen uitgebracht om net-optimalisatie toe te passen, zowel op netwerk-, bron- als afnemersniveau. Deze aanpassingen zijn en worden uitgevoerd en dragen direct bij aan een sterke verbetering van het operationeel rendement (duurzaamheid en kosten). Deze verbetering is waardevol voor alle belanghebbenden van het warmte en koude net.

Video's op deze site zijn afkomstig van Youtube. Youtube kan gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video's te bekijken op deze site.

View details