LT restwarmte ontwikkeld voor Hardenberg

Er is een alliantie Warmte-netwerk Hardenberg opgericht bestaande uit: Wavin-diensten, Cogas, Dion, Enexis, Rendo en gemeente Hardenberg. Deze richt zich op de kans om restwarmte op het terrein van Wavin in combinatie met een warmtepomp en een biomassa-installatie, om te zetten naar duurzame warmte voor kantoren, woningen en bedrijven in Hardenberg.

In samenwerking tussen de alliantie van partijen en Greenvis zijn er in voorgaande de fases grote stappen gezet. Op basis van een globaal systeemontwerp is er een begroting opgesteld (+/-30%) waarna er onderzoek wordt gedaan naar een exploitatiemodel waarin warmte afnemers kunnen investeren in een overkoepelende organisatie. Op deze manier kunnen afnemers investeren in hun eigen warmtevoorziening en worden zo aanvullend gemotiveerd en betrokken bij het proces.

Rol Greenvis – ontwikkelproces en inhoud

Greenvis heeft binnen dit project een organisatorische rol richting een getekende samenwerkingsovereenkomst en een inhoudelijk rol voor de uitwerking tot een realistisch ontwerp. Om het businessplan gedetailleerder te maken worden inventarisaties uitgevoerd bij de afnemers waarin aansluitvermogens en wijze van inpassing in de gebouwinstallaties worden bepaald. Door de warmteleidingen wat groter te ontwerpen dan nodig is, wordt er ruimte gereserveerd voor gebouwen en woningen die in de toekomst aangesloten willen worden. Hiermee wordt de haalbaarheid van het project gebaseerd op relatief lange duur en wordt warmte voor meer mensen beschikbaar gemaakt.

Daarnaast worden contracten opgesteld voor het vaststellen van de demarcatie en het waarborgen van de restwarmtelevering. Hierdoor wordt het investeringsvoorstel voor de projectpartners steeds inzichtelijker. Tevens is er rekening gehouden met toekomstige projectrisico’s om deze vroegtijdig te minimaliseren. Proactief wordt er gekeken naar het splitsen van de rol van warmteleverancier en de exploitant van het netwerk om in te spelen op mogelijke wetswijzigingen.

Voor het uitkoppelen van restwarmte worden randvoorwaarden vastgesteld met betrekking tot de temperatuurregimes van de opwek. Bijvoorbeeld het vergroten van de dT van de bronleiding leidt tot:

+ Grotere capaciteit bronleiding (kleinere dimensionering)

+ Hogere kwaliteit koude levering voor WAVIN terrein

+ Meer beschikbare warmte omdat minder uit oppervlaktewater wordt gekoeld

– Lagere COP warmtepompcentrale vanwege de lagere verdamptemperatuur