Inventarisaties van bestaande bouw in Reyeroord

De gemeente Rotterdam en Vattenfall onderzoeken de mogelijkheden om het bestaande warmtenet uit te breiden. Zij hebben Greenvis gevraagd om ondersteuning te bieden bij de inventarisatie van bestaande bouw in Reyeroord, die een mix kent van gelaagde en grondgebonden woningen. Wij hebben de benodigde technische aanpassingen en kosten inzichtelijk gemaakt.

In Reyeroord zijn panden met blokverwarming, maar ook individueel verwarmde woningen. Doel van het project is om te onderzoeken hoe stadswarmte geïntegreerd kan worden in deze panden. Dit heeft betrekking op zowel het installatiedeel van Vattenfall als de klantinstallatie. Daarnaast onderzoeken we of de elektriciteitsaansluitingen verzwaard moeten worden, zodat er in de woning overgeschakeld kan worden naar elektrisch koken.

Het aardgasvrij maken van de woningen brengt bouwkundige en installatietechnische maatregelen en kosten met zich mee. Ook deze brengen we in beeld.

Inventarisatie woningen in twee fases

Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden voeren we inventarisaties uit. Door de omvang van de wijk en de diversiteit aan woningen is dit een zeer intensieve taak. Om de inventarisatie behapbaar te houden, is gekozen voor een gelaagde projectaanpak in twee fases.

– Fase I

Fase I bestaat uit een uitgebreide deskstudie. Met behulp van beschikbare gegevens maken we een schatting in hoeverre de benodigde gebouw- en installatiemaatregelen en -kosten overeenkomen tussen de gebouwen. Hierbij maken we gebruik van twee methoden:

  • (Sub)typologieën: We categoriseren gebouwen in typologieën en subtypologieën. Typologieën zijn gebaseerd op kenmerken zoals het woningtype (rijtjes, vrijstaande of portiekwoning of galerijflat), aantal bouwlagen en het type dak. Subtypologieën zijn bepaald op basis van geringe uiterlijke verschillen tussen panden binnen een typologie.
  • Categorieën: Op basis van een van te voren verwachte vergelijkbare manier van maatregelen en kosten zijn de subtypologieën op hun beurt gegroepeerd in categorieën. Dit hebben we gedaan aan de hand van plattegronden van panden en door bijvoorbeeld informatie van Funda-woningen met elkaar te vergelijken.

– Fase II

Fase II bestaat uit het inventariseren van circa 50 panden. Deze hebben we uitgewerkt in 13 schouwrapporten met begrotingen. Tijdens deze inventarisaties keken we naar:

  • Mogelijke locaties voor plaatsing van een warmteafleverset (individuele verwarming) of afleverstation (blokverwarming);
  • Mogelijke locaties van het leidingtracé van Vattenfall;
  • De inpassing van het bestaande afgiftesysteem op de warmteafleverset of afleverstation;
  • Inpassing van warmtapwater op de warmteafleverset;
  • Inpassing van elektrisch koken.

Resultaat

Na het onderzoek hebben de gemeente Rotterdam en Vattenfall meer inzicht gekregen in de technische mogelijkheden en kosten om een groot deel van de panden in Reyeroord aan te sluiten op het warmtenet.

Meer weten over dit project?

Jordi van der Velden
Sr. Engineer

06-15 95 24 59
jordi.van.der.velden@greenvis.nl
Jordi van der Velden