Inventarisatie Rijnhaven-Oost (Alphen aan den Rijn)

Het bedrijventerrein Rijnhaven-Oost is in transformatie. De gemeente Alphen aan den Rijn ziet kansen voor een collectieve warmtevoorziening voor (delen van) het gebied. Greenvis heeft de toekomstige warmte- en koudevraag in beeld gebracht en de bereidheid van woningeigenaren om aan te sluiten op een collectieve oplossing onderzocht.

Projectaanpak

Met dit onderzoek heeft Greenvis de toekomstige warmte- en koudevraag in beeld gebracht. Daarna zijn koppelkansen voor het collectieve gebruik van duurzame warmte en koude inzichtelijk gemaakt. Ook hebben we de bereidheid van huidige en toekomstige bedrijfs- en pandeigenaren om deel te nemen in een collectieve oplossing geïnventariseerd.

Daarbij werd gestart met een informatieve presentatie over de verschillende mogelijkheden voor duurzame warmte. Hierbij hebben de aanwezigen een goed beeld van de mogelijke opties gegeven om straks hun panden aardgasvrij te verwarmen en koelen. Zo laten we huidige en toekomstige pandeigenaren in de wijk al in een vroeg stadium participeren en creëren we meer betrokkenheid.

Resultaat

Na dit onderzoek heeft Gemeente Alphen aan den Rijn informatie verworven die als input gebruikt kan worden in het verder verduurzamen van Rijnhaven Oost. De volgende stappen voor de gemeenten Alphen zijn het bepalen van de eigen rol en het vervolg binnen deze ontwikkeling, met als uiteindelijk doel te komen tot een samenwerking met partijen in het gebied (o.a. het tekenen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten) aan de ontwikkeling van een duurzame, collectieve warmtevoorziening.

 

Meer weten over dit project?

Ward van der Post
Commercieel manager

06 - 38080950
ward.van.der.post@greenvis.nl
Ward van der Post