HVC blijft warmtenet vergroten en verbeteren

Bij het verbranden van afvalhout en restafval komt veel energie vrij. Hier maakt HVC eerst zoveel mogelijk elektriciteit van (kringloopenergie). De warmte die dan nog overblijft kan worden gebruikt voor de voeding van het warmtenet. Woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet hebben geen cv-ketel en dus geen gas meer nodig. Dat levert een flinke CO2 -besparing op. HVC werkt in de regio’s Dordrecht en Alkmaar nauw samen met de gemeenten, corporaties en bewoners om het warmtenet efficient en doeltreffend uit te breiden. Resultaat: veel energiebesparing en tot wel 95% verlaging van de CO2-uitstoot.

Dordrecht wil nog duurzamer worden. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. In Dordrecht wordt daarom gewerkt aan een warmtenet. In 2013 is een stoomleiding tussen de afvalenergiecentrale van HVC en haar buurman chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebouwd. Vanaf eind 2015 is de stoomlevering vanuit HVC uitgebreid van 240 kton naar 400 kton stoom aan Chemours. Dat scheelt in CO2-uitstoot door Chemours maar liefst 63.000 ton per jaar. Dat is net zoveel als de uitstoot van 19.000 middenklasse auto’s.

Met het toekennen van de aangevraagde SDE+ subsidie voor de bio-energiecentrale kan het warmtenet van HVC fors worden uitgebreid in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.