Onderzoek haalbaarheid warmtenet Ommen

De provincie Overijssel, Gasunie en de Gemeente Ommen hebben een sterke ambitie om stappen te maken in de energie-en warmtetransitie. In Q3 van 2018 heeft Greenvis in een eerder verkennend onderzoek geanalyseerd welke kansen en beperkingen er zijn om de restwarmte vanuit het gasstation Vilsteren in te zetten om delen van de gemeente Ommen duurzaam te verwarmen.

Gasunie heeft inmiddels na intern onderzoek aangegeven dat zij juridisch gezien (gratis) warmte mogen leveren die vrijkomt bij het koelen van hun processen.  Geschatte kosten van de uitkoppeling van deze warmte liggen tussen de € 2 en 5 miljoen. De warmtelevering zou de komende 10 jaar redelijk zeker zijn, maar daarna is de zekerheid echter onbekend.

Doel is om inzicht te krijgen of Gasunie een concrete mogelijkheid is om de stadskern Ommen te verwarmen en daarmee de warmtetransitie in Ommen te versnellen. Verder is er een “fall-back” scenario geschreven, voor wanneer Gasunie toch dicht zou gaan.

Greenvis heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Onderzoek naar de potentie van de restwarmte bij Gasunie en ging gesprekken aan met eventueel mogelijke andere bronnen buiten Gasunie. Verder heeft Greenvis aan de hand van een gesprek met de RWZI ook gekeken naar de potentie van de restwarmte daarvan.
  • Er is een primair net getekend en gedimensioneerd. Het secundaire net is bepaald adhv de kruskal methode. Verder is er voor de stadskern een fasering bepaald voor aansluiten.
  • Concreet hebben wij als Greenvis voor 2 verschillende situaties (GTS, RWZI) een businesscase gemaakt om zo de financiële haalbaarheid te meten. Verder Hebben wij dit aan de gemeente en provincie gepresenteerd en hen nog ondersteunt bij een “sprintsessie warmtevisie”

Uit dit onderzoek is gebleken, dat het concept vanuit GTS technisch haalbaar is, maar financieel niet aatrekkelijk. Dit wordt pas een haalbare bussinesscase wanneer er meer stadskernen, dan alleen ommen, worden aangesloten. Verder is gebleken dat de RWZI-kans wel heel aantrekkelijk is, omdat hier een veel kortere terugverdientijd op zit en er geen onzekerheid is over het voortbestaan na 12 jaar. Hierom heeft Greenvis de gemeente het advies gegeven, om nu verder te gaan met het uitwerken van de RWZI-kans, de rol van de gemeente te bepalen en met de stakeholders in gesprek te gaan.