Greenvis start ontwikkeltraject in Weesp

In 2018 heeft een team van Greenvis op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd naar het benutten van restwarmte in Weesp. Hieruit bleek dat er restwarmtekansen zijn die de potentie hebben om verder ontwikkeld te worden.

De gemeente heeft ons nu gevraagd een ontwikkelplan te schrijven, waarmee deze kansen kunnen worden omgezet in de realisatie van het daadwerkelijke warmtenet. Hierbij maken we gebruik van de stappen in ons Ontwikkelwiel. Ook zullen we de gemeente ondersteunen in het bepalen van haar rol in dit project.

Greenvis is trots  een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van duurzame warmte in Weesp.

Meer weten over dit project?

Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk