Greenvis realiseert kansen in Woerden

De gemeente Woerden realiseert een aardgasloos gebied met bijna 800 nieuwbouwwoningen. Greenvis biedt een kader aan om de keuze voor de wijze van verwarming te kunnen maken met daarin vier opties, onder andere een optie die gebruik maakt van de restwarmte uit een nabijgelegen datacenter. Daarnaast worden handvatten aangeboden hoe de aanbesteding en ontwikkeling kunnen worden meegenomen in dit project.

Naast duurzaamheid, kosten voor de maatschappij en klantfactuur geeft Greenvis een doorkijk naar bredere toepassing van duurzame warmte in Woerden, ook in de bestaande bouw. Het blijkt dat tegen beperkte meerkosten het warmtenet groter kan worden uitgevoerd, zodat in de toekomst ook de achterliggende wijken Snel en Polanen en Waterrijk (ong. 15% van woningen) duurzame warmte geleverd kunnen krijgen. Greenvis heeft als doel om de gebouwde omgeving in Woerden te verduurzamen door nieuwe kansen te identificeren en deze in gezamenlijkheid met o.a. de gemeente te ontwikkelen. Hiervoor worden verschillende bronnen gekarakteriseerd om een ‘thermische inventaris’ te maken voor Woerden.

Wilt u meer weten over hoe wij de gemeente Woerden helpen in de transitie naar aardgasloos?
Neem dan contact op met Ewald Slingerland.