Greenvis pakt warmtekansen Woerden

De provincie Utrecht staat voor een grote verduurzamingsopgave waarin individuele gemeenten een belangrijke rol spelen. Zo heeft de gemeente Woerden als doel in 2030 klimaatneutraal te zijn: verduurzaming van de warmtevraag is hierin een belangrijk onderdeel.

Uit onderzoek van Greenvis, in opdracht van de provincie Utrecht en Eneco, blijkt dat er in de gemeente Woerden meerdere mogelijkheden zijn van duurzame warmtelevering. Greenvis heeft deze informatie samengebracht in kansenkaarten. In deze kansenkaarten is de economische haalbaarheid van verschillende combinaties van vraag en aanbod (o.a. restwarmte uit industrie, zonnewarmte en aardwarmte) bepaald aan de hand van business cases.

Voor een drietal economisch haalbare combinaties van vraag en aanbod heeft Greenvis routekaarten gemaakt met daarin kansen, barrières en maatregelen voor de relevante stakeholders. Voor de gemeente Woerden geldt een unieke situatie waarin de ontwikkelingsplannen binnen de gemeente samenvallen met de mogelijke ontwikkeling van een warmtenet. Daarom werken we op dit moment samen met de gemeente Woerden en het Economic Board Utrecht de kansen voor een duurzaam warmtenet verder uit.

Wilt u meer te weten komen over kansenkaarten en hoe u daarmee tot actie kan komen? Stuur een e-mail naar Ewald Slingerland.