Greenvis ondersteunt Wayland Energy bij duurzame ambities

De geothermiebron in Bergschenhoek is de eerste locatie waar Wayland Energy duurzame warmte produceert. Samen met partner AgroEnergy leveren zij aan de nabijgelegen glastuinbouw. Met op dit moment vijf concrete projecten in ontwikkeling voor de productie van warmte, is de ambitie van Wayland Energy in de regio Oostland (Zuid-Holland) groot. Daarom is Greenvis gevraagd het gebied en de kansen voor geothermie verder te detailleren.

Wayland Energy als ontwikkelaar en investeerder

Wayland Energy ontwikkelt duurzame warmtebronnen en -netwerken, waarmee de glastuinbouw van duurzame warmte wordt voorzien. Op termijn gaat Wayland Energy ook warmte leveren aan woningen. Nadat de bron, het netwerk en de aansluitingen bij de afnemers gerealiseerd zijn, optimaliseert Wayland Energy  productie, transport en levering om een toekomstbestendig warmtesysteem te creëren. Daarbij opereert Wayland Energy als ontwikkelaar en investeerder in duurzame warmtebronnen en  doet dat het liefst in samenwerking met lokale partijen.

Ontwikkeling van geothermiebronnen in de regio Oostland

Eind februari 2020 werd bekend dat Wayland Energy een deel van de opsporingsvergunning Nootdorp-Oost overnam van Vattenfall. Het Zweedse energiebedrijf had eerder al laten weten zich terug te trekken uit de zoektocht naar aardwarmte in nieuwe gebieden en zich te concentreren op de gebieden waar ze al bestaande warmtenetten heeft. Inmiddels beschikt Wayland Energy voor het Oostland over vijf nieuwe SDE-beschikkingen. Dit geeft een stevige basis voor verdere ontwikkeling van geothermiebronnen in Oostland.

Geothermie in Bergschenhoek

Naast deze nieuwe ontwikkelingen is Wayland Energy al exploitant van een geothermiebron in Bergschenhoek met bijbehorende warmte-infrastructuur, waarop tuinders zijn aangesloten.  Het eerste doublet wint water van ongeveer 60°C vanaf een diepte van twee kilometer. Een serie van vier warmtepompen verhoogt deze temperatuur naar 70°C. Vervolgens wordt dit naar de afnemers getransporteerd.

De huidige bron levert warmte met een capaciteit van 25 MWth­  aan 16 glastuinbouwbedrijven met een gezamenlijk oppervlak van ruim 35 ha. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van ruim 12.000 woningen. In totaal bespaart het project ruim 12 miljoen m3 aardgas en is het goed voor een reductie van 22 megaton CO2.

De bouw van het tweede doublet start in de zomer van 2021 en zal warmte leveren vanaf 2022. Het derde doublet zal, naast de glastuinbouw, warmte leveren aan bewoners van Pijnacker. Hiervoor is in het kader van Programma Aardgasvrije Wijken een rijksbijdrage toegekend om het warmtenet in de wijk Klapwijk aan te kunnen sluiten op een warmtenet gevoed door warmte uit geothermie van Wayland Energy.

Greenvis ondersteunt Wayland Energy bij realiseren ambities

Momenteel draait een groot deel van de glastuinbouw in Oostland zonder duurzame warmtevoorziening. Als het aan Wayland Energy ligt gaan ook zij in de toekomst gebruik maken van aardwarmte. Om de ambities voor het verder ontwikkelen van geothermie vorm te geven is Greenvis gevraagd te helpen met het in kaart brengen van het gebied en de kansen voor geothermie te identificeren en concreet te maken.

Naast het beheer van het bestaande project in Bergschenhoek is Wayland Energy vijf nieuwe geothermieprojecten aan het ontwikkelen waarvoor al een SDE++ -beschikking is verstrekt. De bouw van het eerste project in deze serie start in de zomer van 2021. Voor elk volgend project start de bouw een half jaar later. Hierdoor heeft Wayland Energy haar portfolio in 2024 uitgebreid van één naar zes operationele aardwarmteprojecten. Met de realisatie van deze projecten zal Wayland Energy de grootste leverancier van warmte uit geothermie van Nederland zijn.

Het plan van Wayland Energy is om de vijf nieuwe projecten te koppelen zodat een robuust systeem ontstaat. Hierdoor is de warmtelevering langdurig gegarandeerd en kunnen de projecten elkaar ontlasten ten tijde van onderhoud. Om de uitwisseling van warmte mogelijk te maken is een regionale infrastructuur ontworpen die warmte uitwisselt tussen de verschillende glastuinbouwclusters.

Afgelopen maanden heeft Greenvis geholpen bij het opzetten van een database van potentiële afzet in het glastuinbouwgebied en de nabijgelegen bebouwde kom. Zo ondersteunen we Wayland Energy bij het realiseren van haar duurzame ambities.

Meer weten over over dit project?

Mark Wolf
Ontwikkelaar

06 - 15886480
mark.wolf@greenvis.nl
Mark Wolf