Greenvis helpt de warmtetransitie in Hardenberg op gang

Inspelen op concrete, lokale kansen. Vanuit die optiek werd 14 juli j.l. de intentie-overeenkomst door de Warmte Alliantie Hardenberg ondertekend. Greenvis onderzoekt samen met de Alliantie de mogelijkheden voor een open warmtenet in Hardenberg.

Bij de productie van kunststof leidingen komt bij de Wavin-bedrijven in Hardenberg veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. Op het bedrijventerrein zelf en voor het naastgelegen zwembad en de sporthal wordt al gebruik gemaakt van een deel van deze restwarmte.

Om de volledige restwarmtecapaciteit te benutten zet Greenvis haar team in voor de ontwikkeling van een warmtenetwerk in Hardenberg. Eind september is er inzicht in de business case en planning om te kunnen besluiten wel of niet door te gaan met het project. Greenvis onderzoekt welke eindgebruikers er zijn, hoe en tegen welke kosten zij kunnen worden aangesloten , welke karakteristieken (zoals temperaturen) de warmtelevering heeft en welke partij de rol van warmteleverancier kan gaan vervullen. Verder helpt Greenvis met de engineering van het warmtenet en met het eventueel opzetten van een warmtebedrijf, zoals we dat ook in Roosendaal en Ede hebben gedaan.

De samenwerking van Cogas, Rendo, Enpuls en de gemeente Hardenberg in een alliantie is hierbij zeer waardevol. Dit is een belangrijke start van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Voor meer informatie over de meest recente ontwikkelingen in Hardenberg kunt u contact opnemen met Ewald Slingerland.