Greenvis helpt Defensie met verduurzamen

Defensie is landelijk een van de grootste gebruikers met 0,5% van het totale energiegebruik in Nederland. Greenvis helpt Defensie met het verduurzamen van haar energiegebruik.

Van de energie die Defensie gebruikt, gaat circa 35% op aan gas en elektra voor de gebouwen en inrichtingen van Defensie. In het kader van
de nationale klimaatdoelstellingen is Defensie bezig om haar energiegebruik te verduurzamen, onder andere door haar jaarlijkse energiegebruik met 2% te verminderen.

Op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder beheert het Energie Distributie Bedrijf (EDB) een warmtenet. Hier bestaan grote kansen voor verduurzaming: zowel van het eigen terrein als ook van de stad Den Helder. Hiervoor wordt gekeken naar verduurzaming van de warmteproductie en verdere benutting van bestaande assets.

In 2017 wordt het warmtenet uitgebreid met 11 nieuwe aansluitingen met een totaal aansluitvermogen van ruim 6 MWth. Greenvis heeft inzichtelijk gemaakt hoe deze uitbreiding gerealiseerd kan worden door optimaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Daarnaast is gekeken naar de effecten van een dergelijke uitbreiding op het bestaande net.

Wilt u meer informatie over de rol die Greenvis speelt in dit project?
Neem dan contact op met Jos van Wijk.