Geothermie Quickscan biedt inzicht

Steeds meer gemeenten maken concrete plannen rond de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening bekend. Zo stelt Amsterdam het doel om in 2050 een aardgasloze stad te zijn, stelt de gemeente Emmen het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn en moet een gezamenlijke energiestrategie de gemeenten Beesel, Venlo en Venray naar energieneutraliteit in 2030 leiden. Om invulling te geven aan deze ambities ziet Greenvis een belangrijke rol voor geothermie als constante en duurzame bron van warmte.

Om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen rond verduurzaming is Greenvis gestart met het aanbieden van de Quickscan Geothermie. Deze Quickscan heeft als doel om middels een kort onderzoek op hoofdlijn inzicht te bieden in de rol die geothermie, met uitzondering van ultra-diepe geothermie, kan innemen in duurzame warmtevoorziening binnen de gemeente, zonder dat hier de hoge kosten aan verbonden zijn die een volledig geologisch onderzoek met zich mee zou brengen. Niet alleen biedt de Quickscan inzicht in de kansen van de lokale ondergrond voor geothermie, maar plaatst Greenvis de resultaten ook in de context van de gemeente door de lokale vraag naar warmte te analyseren. Door op deze manier een match te zoeken tussen vraag en aanbod krijgt het onderzoek concrete waarde en wordt focus aangebracht in de beschouwing van toekomstscenario’s omtrent een duurzame warmtevoorziening. Op basis van de uitkomsten van deze analyses kan uw gemeente gegronde keuzes maken over en sturing geven aan verder onderzoek.

Bent u benieuwd wat de Quickscan Geothermie voor uw gemeente kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Giel van der Grind.