Gebiedsontwikkeling Woensel

Ennatuurlijk exploiteert een duurzaam warmtenet in Eindhoven en richt zich de komende jaren op verdere uitbreiding van het net. Hiervoor is het wenselijk om een ontwikkelstrategie voor de langere termijn op te stellen. Greenvis heeft samen met Ennatuurlijk een studie gedaan naar de gebiedsontwikkeling van Woensel.

Ennatuurlijk heeft in Eindhoven een aantal focusgebieden gedefinieerd voor uitbreiding van haar warmtenet. Een van deze gebieden is Woensel. Dit gebied wordt gekenmerkt door veel oude, grondgebonden woningen en een hoog aandeel woningcorporatiebezit. Aan de rand van dit gebied is al warmte-infrastructuur van Ennatuurlijk aanwezig.

Tweede fase in de gebiedsontwikkeling

Tijdens een eerder project heeft Greenvis geholpen om meer inzicht te krijgen in dit gebied. Hiervoor hebben we een warmtescan uitgevoerd, en daarmee onder meer het type bebouwing, de warmtevraag en de vermogensvraag inzichtelijk gemaakt.

Met deze inzichten zijn we verder gegaan naar de tweede fase in het bepalen van de ontwikkelstrategie. Tijdens deze fase zijn er schetsontwerpen gemaakt voor de toekomstige warmte-infrastructuur. Greenvis heeft een model ontwikkeld om deze ontwerpen dynamisch te dimensioneren en begroten. Hierdoor is het mogelijk om veel verschillende deelnamescenario’s door te rekenen. Vervolgens heeft Ennatuurlijk een businesscase gemaakt met de resultaten van dit dynamische begrotingsmodel.

Transparantie van en naar stakeholders

De verschillende woningcorporaties hebben gegevens aangeleverd over hun bezit, en aangegeven welke grote werkzaamheden gepland staan. Vanuit de gemeente Eindhoven is de projectleider energietransitie actief betrokken geweest. Er is aan het eind van het project zelfs een verdiepende sessie gehouden voor de woningcorporaties en de gemeente. Tijdens deze sessie werd een kijkje gegeven achter de schermen en zijn het rekenmodel en businesscase model via een online meeting op het scherm getoond.

Volgende fase

In de volgende fase bepalen we het voorkeursscenario. Er wordt afgestemd met de stakeholders welke buurten binnen het gebied als eerste verder uitgewerkt zullen worden  en in welke volgorde de gebouwen het beste aangesloten kunnen worden. Doordat we het ontwerp en de begroting in een dynamisch model hebben opgesteld, is er nog veel flexibiliteit om dergelijke zaken aan te passen en kan je eenvoudig inzoomen op buurten en weer uitzoomen naar gebiedsniveau.

Met dit project is een belangrijke stap gezet om een ontwikkelstrategie voor de langere termijn op te kunnen stellen.

Meer weten over dit project?

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij