EMG verklaring Bullewijk

CroonWolter&Dros gaat een warmte en koude leveren aan ruim 500 nieuwbouw woningen in Bullewijk, Amsterdam. 

Greenvis heeft voor CroonWolters&Dros de kwaliteitsverklaring opgesteld voor het WKO-systeem. De kwaliteitsverklaring beschrijft de duurzaamheid van het systeem en is noodzakelijk voor de BENG berekeningen van het gebouw. De goedgekeurde kwaliteitsverklaring is opgenomen in de database van Bureau CRG.

Het komen tot een door Bureau CRG goedgekeurde kwaliteitsverklaring

Voor dit project heeft Greenvis de duurzaamheid van het WKO-systeem doorgerekend volgens de NTA8800 bijlage P. Hierna heeft Greenvis de kwaliteitsverklaring opgesteld en het hele beoordelingsproces met Bureau CRG begeleidt. De kwaliteitsverklaring is goedgekeurd en opgenomen in de database.

Meer weten over dit project ?

Jelle Loogman
Ontwikkelaar

06 – 30492497
jelle.loogman@greenvis.nl
Jelle Loogman