Eindbeeld ‘Groningen CO2-neutraal in 2035’ wordt steeds scherper

De gemeente Groningen loopt voorop in het versnellen van de energietransitie. Naast erg concrete projecten op verschillende plaatsen in de stad, werkt de gemeente aan een optimaal eindbeeld voor een aardgasvrije gemeente. En dat is nodig, want het uitgesproken doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn is bijzonder ambitieus!

In 2018 heeft de gemeente Groningen een routekaart gepubliceerd (link) waarin ze de ambitie uitspreekt om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Eén van de daarin benoemde doelstellingen is om duurzame warmte in te zetten. Met lokaal beschikbare warmtebronnen kunnen ca. 60.000 woningequivalenten op een duurzaam warmtenet worden aangesloten. Dat zijn 35% van alle woningen en 30% van alle bedrijven.

Met het oog op dit doel dient dan onderzocht te worden welke buurten het meest geschikt zijn voor aansluiting op dat warmtenet. Hiertoe zijn door de gemeente twee bekende modellen ingezet: het Energie Transitie Model (ETM) van Quintel en het CEGOIA-model van CE Delft. De resultaten hieruit gaven veel inzicht in de gebouwde omgeving, echter ze riepen ook nieuwe vragen op doordat de modellen geen eenduidig antwoord gaven op veel plekken in de gemeente. De gemeente heeft Greenvis gevraagd een derde advies uit te brengen dat een bredere selectie aan criteria in de afweging meeneemt.

Greenvis heeft daarom een model opgezet waarin de resultaten van de kwantitatieve benadering van ETM en CEGOIA zijn opgenomen. Daarnaast zijn zachtere factoren meegenomen zoals synergiemogelijkheden met andere werkzaamheden, eigenaarschap van gebouwen en sociaal draagvlak. De gewichten van alle criteria zijn vastgesteld door een divers team van gemeente, WarmteStad, Enpuls en Greenvis. Het resultaat van deze modellering is een gebalanceerde afweging van geschiktheid voor een warmtenet per buurt.

De gemeente Groningen noemt de resultaten uit deze opdracht bijzonder waardevol omdat ze integraal, breed gedragen, gebalanceerd en dynamisch zijn. Ze heeft hiermee inzicht verkregen op welke buurten zij zich kan concentreren bij de vervolgstappen naar het efficiënt en effectief inzetten van duurzame warmte. Hierdoor is het eindbeeld van een CO2-neutraal Groningen alweer een stukje scherper en haalbaarder geworden!

Wilt u meer weten over onze integrale aanpak of wilt u een vergelijkbare analyse laten uitvoeren voor uw gemeente? Neem dan contact op met Daniël de Greef via daniel.de.greef@greenvis.nl of 06 25 32 18 66.