Interview met Dick Maaskant, Duurzame Energie Roosendaal (DER)

Met de aansluiting van het Kellebeek College was de eerste afnemer van het Smart Climate Grid in Roosendaal een feit. In de wijk Stadsoevers wordt momenteel onder andere gewerkt aan het opleveren en aansluiten van De Douanier, een appartementencomplex bestaande uit 49 huurwoningen. In de toekomst zullen nog ca. 500 woningen en een aantal scholen worden aangesloten. Als directeur van DER deelt Dick Maaskant graag zijn ervaringen.

Duurzame Energie Roosendaal (DER) is een warmtebedrijf opgezet door de gemeente Roosendaal om het Smart Climate Grid (SCG) te ontwikkelen en exploiteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beschikbare (lage temperatuur) restwarmte uit de nabijgelegen afvalcentrale van SUEZ ReEnergy. Dick Maaskant vertelt over de reden dat de gemeente hiermee aan de slag is gegaan: ‘’De markt had dit zelf niet opgepakt en dan had het SCG er nooit gekomen. Het opzetten en exploiteren van een warmtebedrijf is niet de core business van de gemeente, maar via deze weg kon er een start gemaakt worden. Als we het in de toekomst kunnen overdragen aan de markt dan zullen we dat ook doen.’’

Volgens Maaskant geeft deze constructie ook nog andere voordelen. Met de opgedane kennis en contacten helpt DER de gemeente met het faciliteren van nieuwe initiatieven: ‘’DER kan fungeren als katalysator en dat is nu ook ongeveer de fase waar we in zitten’’.

Het ontwikkelen van het SCG vroeg en vraagt soms geduld en dus ook om een robuust, flexibel business model: ‘’Het creëren van volume [veel warmte-aansluitingen] kost tijd. Dat is niet per se een tegenvaller, maar wel de realiteit. Daarom is bij DER gekozen voor een model zonder eigen medewerkers, waarbij naar behoefte personeel ingekocht wordt. Op die manier maken we ook gebruik van de diensten van Greenvis: we kopen deskundigheid in’’. Naast een degelijke business case is volgens Maaskant goede communicatie vooraf zeer belangrijk: ‘’Je moet een goed verhaal kunnen vertellen [aan burgers, gemeenteraad e.a.]: waarom wil je het en wat levert het op?’’.

Uiteraard zijn er verschillende rollen die een gemeente kan vervullen in het ontwikkelen van duurzame warmte en het uitfaseren van gas in de gebouwde omgeving. Dat hoeft niet per se zo ver te gaan als zelf een energiebedrijf oprichten: ‘’Je kunt als gemeente ook een meer faciliterende rol innemen of duurzaamheidsvoorwaarden stellen bij de realisatie van nieuwe wijken. Daarnaast kan een gemeente algemene voorlichting geven aan haar inwoners.’’

Zo’n 4 jaar na de introductie van het SCG heeft Maaskant gezien dat de maatschappelijke beleving van duurzaamheid, met name het belang van zelfredzaamheid, als ook de technieken zijn veranderd. Hij geeft daarom tot slot het volgende advies: ‘’De wereld verandert snel, dus blijf je oriënteren op dit soort ontwikkelingen en laat je concept daarin meegroeien. Blijf jezelf vernieuwen in je denken, verplaats jezelf in de eindgebruiker en blijf door-ontwikkelen met de techniek, want elke situatie vraagt specifieke oplossingen en niets is heilig.’’