Duurzame warmte in RES-regio U16 in beeld gebracht

Landelijk, bosrijk, dorps én hoogstedelijk. Energieregio U16 is een divers gebied. Toch zullen er binnen deze regio afspraken gemaakt (moeten) worden over opwek van elektriciteit en uitwisseling van warmte. Daarom heeft Greenvis in opdracht van het kernteam RES U16 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame warmte. De resultaten van ons onderzoek bieden objectieve en heldere informatie als input voor de Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES) en de lokale TransitieVisie Warmte van de gemeenten.

Van concept-RES naar RES 1.0

Net als alle 30 energieregio’s heeft U16 eerder in 2020 een concept-RES vastgesteld. Daarin lag de focus met name op elektriciteit en was warmte nog onderbelicht. Voor RES 1.0 wil het kernteam RES U16 een goed onderbouwde dialoog over warmte organiseren. Daarom heeft het kernteam Greenvis gevraagd om onderzoek te doen naar warmtevraag, warmtebronnen, koppelkansen en scenario’s in de regio.

Figuur 1: Skyline van Utrecht

Potentiële collectieve warmtebronnen

We hebben de potentie bepaald van verschillende collectieve warmtebronnen in de regio: restwarmte, geothermie, aquathermie, bio-energie en zonthermie. Naast theoretische potentie hebben we ook technische en geografische potentie bepaald, wat wil zeggen: rekening houdend met beperkingen in ruimte, mogelijkheid tot seizoensopslag indien nodig en afstand tussen de bron en potentiële afnemers.

Figuur 2: Utrechtse heuvelrug

Interactieve storymap voor bewoners en bestuurders

Naast een rapportage over het onderzoek, levert Greenvis ook diverse bijlagen en interactieve tools om te helpen bij de gedachtevorming over warmte in de RES. Zo komt er een interactieve en toegankelijke storymap waarop zowel bewoners als bestuurders zelf kunnen verkennen welke warmtebronnen waar mogelijk zijn.

Vervolg

In juli 2020 zijn de eerste resultaten al gepresenteerd aan alle gemeenten en andere stakeholders in een (virtuele) klankbordgroep bijeenkomst. In de komende weken en maanden worden de resultaten gedeeld met en toegelicht aan bestuurders en andere afdelingen binnen gemeentelijke organisaties. Er zal tussen gemeenten onderling moeten worden samengewerkt om te komen tot een gezamenlijk afwegingskader voor een bronnenstrategie en voor het thema ‘energiebesparing’. Dit wordt verwerkt in de RES 1.0 die uiterlijk op 1 juli 2021 moet zijn vastgesteld door alle parlementen (van gemeenten, waterschappen en provincie) en ingediend bij het Rijk. Nog een flinke opgave dus, dat met het warmte-onderzoek van Greenvis alvast een gedegen, objectieve basis heeft.

Meer weten over de RES U16 of onze algemene aanpak voor Regionale Energie Strategieën? Neem dan contact op met Daniël De Greef of Arwen van der Gugten.

Meer weten over dit project?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef
Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk
Saskia Dane
Engineer

06 - 11830610
saskia.dane@greenvis.nl
Saskia Dane