Duurzaam warmteconcept voor bestaande bouw en nieuwbouw in Hardenberg

Ruim vier maanden geleden is door de Alliantie Warmte-netwerk Hardenberg de intentie uitgesproken om de rest-warmte van Wavin in te zetten voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. In deze Alliantie wordt samengewerkt tussen de lokale partijen Wavin diensten, Cogas, Dion, Enexis, Rendo en de gemeente Hardenberg. Greenvis werkt nauw samen met de Alliantie en heeft een warmteconcept met een bio-installatie en warmtepomp ontwikkeld dat zowel bestaande bouw als nieuwbouw kan gaan voorzien van duurzame warmte.

Greenvis heeft diverse werkzaamheden verricht, waaronder het karakteriseren van de eindgebruikers, het ontwerpen van de productie installaties en distributie en het opstellen van de businesscase. Bij het ontwerpen van het duurzame warmteconcept is ook aandacht voor het toekomstig aansluiten van bestaande gebouwen die nu (nog) buiten de scope vallen, maar waar in het ontwerp van de warmte-infrastructuur wel rekening mee wordt gehouden. Met dit initiatief zet Hardenberg concrete stappen richting een toekomstbestendige, aardgasvrije warmtevoorziening.

Binnen enkele weken wordt besloten of de resultaten rechtvaardigen de volgende fase in te gaan, waarin het ontwerp in meer detail wordt uitgewerkt en contracten worden voorbereid. Daarnaast onderzoeken we met de Alliantie de mogelijkheden voor een organisatiestructuur waarbij afnemers van warmte kunnen investeren in een warmte-coöperatie of koepelorganisatie. Het is daarbij belangrijk de gehele warmteketen en alle belangen helder te hebben. Menno van Dijk (‎Business Development & Innovatie bij ‎Cogas) is er van overtuigd dat Greenvis de Alliantie met die kennis en kunde kan ondersteunen: “De kracht van Greenvis ligt in de integrale aanpak: niet alleen inhoudelijk, maar ook de besluitvorming en marketing van duurzame warmte. Een integrale kijk op de keten.”

Wilt u meer weten over de meest recente ontwikkelingen in Hardenberg en de volgende fase van het traject? Dan kunt u contact opnemen met Ewald Slingerland.