deZONNET officieel van start!

Vrijdag 8 maart is het project DE Zonnet van start gegaan. Dit gebeurde met een officieel tekenmoment tijdens de presentatie van het Haarlems Klimaat Akkoord. Hiermee legt Greenvis zich samen met TU Delft, Deltares, stichting DE Ramplaan, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple Solar en Fortes Energy Systems als consortium vast om een innovatief, technisch, financieel en maatschappelijk haalbare, duurzame warmteoplossing voor het Ramplaankwartier: DE Zonnet te ontwikkelen.

 

In Haarlem gaat het consortium aan de slag met een ‘zonnewarmtenet’. Hierbij wordt onderzocht of een jaren-dertigwijk aardgasvrij kan worden gemaakt door het aanleggen van een laagtemperatuurwarmtenet in combinatie met een warmte-koude-opslag én individuele warmtepompen. Het warmtenet wordt gevoed door zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken. De techniek achter PVT-panelen (of thermische zonnepanelen) bestaat al langer, maar is nog niet toegepast in combinatie met een lokaal warmtenet en een warmte-koude-opslag (WKO).

PVT-panelen wekken net zoveel elektriciteit op als PV-panelen, maar hebben daarnaast een warmtewisselaar om ook warmte te onttrekken aan de zon. De warmte wordt in de zomer opgewekt en opgeslagen in een open collectieve WKO. In de winter voedt de warmte uit de WKO het lagetemperatuurwarmtenet in de wijk. Individuele warmtepompen moeten de temperatuur vervolgens opkrikken voor verwarming van het huis. Het combineren van bestaande energievoorzieningen leidt tot een wijkenergieconcept zonder externe warmtebron.

Het consortium neemt een jaar de tijd voor onderzoek en wil daarna aan de slag met het uitvoeren van het project voor de huishoudens die hebben aangegeven mee te willen doen.

Meer te weten komen? Dat kan! Onze consultant Jelle Loogman gaat in dit artikel dieper in op de achtergrond van dit project.