Detailleren voor aanleg van Trias Westland

In het Westland hebben 47 bedrijven zich verenigd om gezamenlijk warmte af te nemen van een nieuwe geothermiebron. De geothermiebron gaat een vermogen van ongeveer 20 MW duurzame warmte produceren.

Om deze grote hoeveelheid duurzame warmte in te zetten is Greenvis sinds 2015 betrokken bij het ontwikkelen van een warmtenet naar de bedrijven. Hiervoor zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd vanuit verschillende rollen:

Als commercieel ontwikkelaar is er gewerkt bij de contractvorming voor de glastuinbouwbedrijven en het informeren van de afnemers middels bijvoorbeeld deelnemersbijeenkomsten. Door deelnemers goed op de hoogte te houden blijven deze meer betrokken bij het project en wordt de drempel naar het ondertekenen van de contracten verlaagd.

Als projectmanager wordt er constant geschakeld tussen de betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering. Hiervoor is het van belang om de bronspecificaties af te stemmen op de eigenschappen van het net. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met toekomstige uitbreidingen. Het toekomstbeeld is namelijk om meerdere warmteclusters aan elkaar te koppelen en op die manier alle beschikbare warmte optimaal te kunnen benutten.

Tevens werkt de projectmanager aan de levering en installatie van de benodigde afleverstations en het inpandig leidingwerk. Hierbij wordt er gelet op onder andere: De ontwerpeisen voor de installaties; de bijkomende kosten, het managen van de risico’s en garanderen van kwaliteit, de exploitatie van de warmte en de geschiktheid binnen het integrale systeem.

Daarnaast begeleidt Greenvis als kennispartner de implementatie van een handelsplatform, waarmee bedrijven onderling de warmte kunnen verhandelen. Dit alles om de bron optimaal te kunnen benutten en de kostprijs laag te houden. Door de warmte te verhandelen worden de afnemers meer gestimuleerd om na te denken hoe ze hun warmtevraag zo constant mogelijk kunnen houden en ontstaan interessante deals tussen bedrijven met diverse soorten teelt.