De eerste energievisie voor de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft net als andere provincies de afgelopen maanden gewerkt aan haar eerste energievisie. Hierin worden uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het gehele energiesysteem vastgelegd. Gemeenten kunnen terugvallen op deze kaders om toekomstbestendige systeemkeuzes te maken. Greenvis heeft de provincie Utrecht ondersteund bij het opstellen van haar energievisie. Dit deden we door het mee te werken aan de invulling van werkateliers met alle gemeenten en andere stakeholders en het uitvoeren van een scenario-analyse. 

Een nieuwe taak voor de provincie

Het opstellen van een energievisie is een nieuwe taak voor de provincie. De energievisie is één van de producten van het integraal programmeren van het energiesysteem. In Utrecht speelt enerzijds netcongestie op het elektriciteitsnet een grote rol. Er zijn zelfs bijzondere maatregelen nodig om nieuwbouw door te kunnen laten gaan. Anderzijds staan de individuele gemeenten aan de lat voor de warmtetransitie. Om te borgen dat toekomstige warmte- en elektrasystemen elkaar zo goed mogelijk versterken, wil de provincie de gemeenten helpen hierbij keuzes te maken.

Aanpak om de impact van warmtekeuzes op netcongestie inzichtelijk te maken

Voor het opstellen van de energievisie was een nieuwe aanpak nodig. Met een scenario-analyse hebben wij indicatief bepaald wat de impact van verschillende warmteoplossingen op het elektriciteitsnet is.  Deze aanpak kunnen we op andere plekken in Nederland reproduceren en verfijnen zodat we ook in andere gemeenten of provincies hard kunnen maken wat de impact van warmtekeuzes op netcongestie is. Daarnaast hebben we op de werkateliers een open discussie gefaciliteerd tussen alle gemeenten, de netbeheerder, het waterschap en de provincie. Deze discussie ging over de op te nemen ontwerpprincipes in de energievisie, maar ook over de manier waarop gemeenten kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van warmteoplossingen.

Een basis om lokaal, aan de hand van de energievisie, systeemkeuzes te maken

De provincie heeft intussen een eerste versie van haar energievisie opgesteld. De uitdaging van de energietransitie in Utrecht is recent extra voelbaar in de media gekomen. Des te waardevoller het is dat gemeenten nu een basis hebben om lokaal, aan de hand van de energievisie, systeemkeuzes te maken die het gehele energiesysteem verder helpen.

Meer weten over kavelstrategie voor warmtenetten?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef